Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Opprette bibliotek

Dersom det ikke automatisk opprettes et bibliotek ved installasjon av programmet kan du opprette et selv via File kommandoenDet er også mulig å opprette flere bibliotek, det anbefales normalt ikke

 1.     File > New library
 2.     Velg plassering på din maskin. Lagre feks i dokumenter på din maskin (ikke i Onedrive eller Dropbox)
 3.     Gi navn på biblioteket, du kan overskrive standard navnet

Du må IKKE lagre biblioteket ditt i OneDrive/Dropbox eller lignende skytjenester.  Om du ønsker synkronisering i en skytjeneste anbfales å bruke EndNote web

Merk

 • Ikke lagre ditt endnote bibliotek i skysystemer som Dropbox og OneDrive - synkronsiseringsprosessen kan skade biblioteket.
 • Sikkerhetskopi av ditt bibliotek kan du lagre i skyen.
 • Når du får bruk sikkerhetskopien, flytt filen til aktuell sted på din maskin, klikk deretter på filen - og biblioteket pakkes ut.
 • Dersom du allerede har lagret biblioteket ditt i OneDrive eller tilsvarende, anbefales å flytte bibliotek til lokalt sted på maskinen. Du kan benytte metoden med sikkerhetskopi, se ovenfor.

Synkronisere til EndNote web

Grupper av kilder i biblioteket ditt

Grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre. Som standard finnes følgende grupper

 • All references - viser alle dine kilder
 • Imported references - viser kilder fra siste eksport fra en database, eller importerte kilder fra fil
 • Unfiled - viser kilder som ikke er gruppert
 • Document - viser kilder i dokumentet du jobber med

I gruppesettet My group  -som følger som standard med biblioteket kan du opprette dine egne grupper av kilder. Du kan også opprette flere gruppesett ved behov

Nye grupper kan lages via å høyreklikke på en kilde, eller høyreklikke på gruppesettet "My groups". Du finner også valg for grupper i kommanoene øverst,  under Group. 

 1.  Merk kilde(r), høyreklikk og velg Add reference to, Legg til eksisterende gruppe eller opprett en ny gruppe. Grupper kan også opprettes via Group i kommandolinjen øverst i programmet
 2. Kilder kan automatisk legges i en  Smart Group - basert på et søkekriterium. Velg smart group fra gruppemenyen og oppgi ditt søk. Alle kilder som tilfredstiller søket vil automatisk legges i gruppen
 3. Group sets består av en gruppoverskrift med undergrupper 
 4. Create from group - slår sammen innholdet  to eller flere grupper
 5. Fjerne kilder fra gruppen: Merk kildene og høyrekikk, velg "Remove reference from group". Kilden fjernes ikke i ditt bibliotek, kun i denne gruppen.  Velger du "Moove to trash", slettes kilden fra ditt bibliotek i tillegg
 6. En kilde kan ligge i flere grupper

 

 

Se også om mer om hvordan du luker ut dubletter i ditt EndNote bibliotek