Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

Grupper av kilder i biblioteket ditt

Grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre. Som standard finnes følgende grupper

  • All references - viser alle dine kilder
  • Imported references - viser kilder fra siste eksport fra en database, eller importerte kilder fra fil
  • Unfiled - viser kilder som ikke er gruppert
  • Document - viser kilder i dokumentet du jobber med

I gruppesettet My group  -som følger som standard med biblioteket kan du opprette dine egne grupper av kilder. Du kan også opprette flere gruppesett ved behov

Nye grupper kan lages via å høyreklikke på en kilde, eller høyreklikke på gruppesettet "My groups". Du finner også valg for grupper i kommanoene øverst,  under Group. 

  1.  Merk kilde(r), høyreklikk og velg Add reference to, Legg til eksisterende gruppe eller opprett en ny gruppe. Grupper kan også opprettes via Group i kommandolinjen øverst i programmet
  2. Kilder kan automatisk legges i en  Smart Group - basert på et søkekriterium. Velg smart group fra gruppemenyen og oppgi ditt søk. Alle kilder som tilfredstiller søket vil automatisk legges i gruppen
  3. Group sets består av en gruppoverskrift med undergrupper 
  4. Create from group - slår sammen innholdet  to eller flere grupper
  5. Fjerne kilder fra gruppen: Merk kildene og høyrekikk, velg "Remove reference from group". Kilden fjernes ikke i ditt bibliotek, kun i denne gruppen.  Velger du "Moove to trash", slettes kilden fra ditt bibliotek i tillegg
  6. En kilde kan ligge i flere grupper

Figur: EndNote X9 og X8

 

 

Figur: EndNote 20

 

 

Figur: EndNote 20. Opprette grupper basert på andre gruper, Create from Groups. Start fra My groups, eller create a group set først.- Dertetter oppretter grupper, Create group, opprett vider Create from gropus

 

I Filmen brukes EndNote X9 MAC. Stilvelger finnes et annet sted for Windows X9. Se ellers nedenfor mer informasjon om bruk av Grupper i EndNote

Se også Slik kan du få hjelp av EndNote til å finne fulltekst til artiklene

 

Se også om mer om hvordan du luker ut dubletter i ditt EndNote bibliotek

Dele grupper av kilder med andre

Det er mulig å dele grupper av kilder med andre. Les ev mer om dette, se under fanen dele bibliotek

EndNote i screening prosessen (Systematiske litteraturstudier)

Mer informasjon på fagsiden systematiske litteraturstudier, screening