Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Fjerne duplikate kilder i EndNote biblioteket

MERK:

Sjekk preferanser for EndNote dublett sjekk - Edit - Preferences - Duplicates.  (MAC: EndNote - Preferences - Duplicates)

EndNote bruker som default - standard fire felter til å sjekke dubletter:

  • Forfatter 
  • År
  • Tittel
  • Referansetype

Du kan endre preferansene - og sjekke for dubletter flere ganger- spesielt om du henter kilder fra ulike databaser. Forfatternavn kan feks være ulikt registrert - noe som gjør at EndNote ikke fanger opp alle ekte dubletter, Gjennomfør gjerne dublett sjekk på andre felter i tillegg til standardfeltene. 

Dersom du gjennomfører et systematisk litteraturstudie, og har en mengde treff fra søk fra ulike databaser, vil en metode for å fjerne flere ekte duplikater være aktuell. Metoden er beskrevet av Bramer mflere, og oppsummert i en enklere variant på KIB's blogg. Demonstrasjon nedenfor: