Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

Fjerne duplikate kilder i EndNote biblioteket

MERK:

Sjekk preferanser for EndNote dublett sjekk /Preference for duplicates:  Edit - Preferences - Duplicates.  (MAC: EndNote - Preferences - Duplicates)

EndNote bruker som default - standard fire felter til å sjekke dubletter. Choose your preference for the duplicate check

  • Forfatter 
  • År
  • Tittel
  • Referansetype

Du kan endre preferansene - og sjekke for dubletter flere ganger- spesielt om du henter kilder fra ulike databaser. Forfatternavn kan feks være ulikt registrert - noe som gjør at EndNote ikke fanger opp alle ekte dubletter, Gjennomfør gjerne dublett sjekk på andre felter i tillegg til standardfeltene.  

Dersom du gjennomfører et systematisk litteraturstudie, og har en mengde treff fra søk fra ulike databaser, vil en metode for å fjerne flere ekte duplikater være aktuell. Metoden er beskrevet av Bramer mflere, og oppsummert i en enklere variant på KIB's blogg. Merk at det også kan være lurt å sjekke på DOI feltet. Gjør visse forbredelser først. Se mer informasjon Demonstrasjon nedenfor:

Merk 

  • I Endnote X9 og X8: Reference - Find dublicates. I EndNote 20: Library - Find dulicates

Norsk demo

English demo