Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Formatterte og uformatterte henvisninger

Dersom man setter inn henvisninger i et dokument, og disse beholdes formatterte, vil dokumentet innehold alle opplysningene om kilden, Da henvisningen i teksten inneholder alle opplsyninger om kilden (formatterte kilder) kan man også kopiere kildene til et annet EndNote bibliotek, via Travelling library funksjonen. Se Export to EndNote > Export travelling library. De kildene som ikke fra før finnes i biblioteket vil bli kopiert.

Normalt settes henvisningen til kilden inn ferdig formatert, og kilden i tekst vises slik Style (stilen) bestemmer. 

 

Uformatterte henvisninger vises slik i WORD

…{Alam, 2009 #118} …

Alam er forfatter, 2009 er år og #118 er ID nummer som kilden har i EndNote biblioteket

 "skru" på formattering via Update citations and bibliography knappen  (i MAC, finner du valget under bibliography), alternativt velg knappen Instant formating is off - skru på on.  For at valget skal fungere må kilden finnes i ditt EndNote bibliotek. Dersom det ikke er match på forfatter og ID nummer vil du få spørsmål om hvilke kilde som ønskes satt inn.