Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Formatterte og uformatterte henvisninger

Dersom man setter inn henvisninger i et dokument, og disse beholdes formatterte, vil dokumentet innehold alle opplysningene om kilden, Da henvisningen i teksten inneholder alle opplsyninger om kilden (formatterte kilder) kan man også kopiere kildene til et annet EndNote bibliotek, via Travelling library funksjonen. Se Export to EndNote > Export travelling library. De kildene som ikke fra før finnes i biblioteket vil bli kopiert.

Normalt settes henvisningen til kilden inn ferdig formatert, og kilden i tekst vises slik Style (stilen) bestemmer. 

 

Uformatterte henvisninger vises slik i WORD

…{Alam, 2009 #118} …

Alam er forfatter, 2009 er år og #118 er ID nummer som kilden har i EndNote biblioteket

 "skru" på formattering via Update citations and bibliography knappen  (i MAC, finner du valget under bibliography), alternativt velg knappen Instant formating is off - skru på on.  For at valget skal fungere må kilden finnes i ditt EndNote bibliotek. Dersom det ikke er match på forfatter og ID nummer vil du få spørsmål om hvilke kilde som ønskes satt inn.

MAC maskiner, se Convert to unformatted ciations under Tools kommandoen

Merk 

Hvordan uformatterte kilder i teksten skal vises finnes i Configure bibliography valget

Normalt skal dette stå slik; 

Temporary citation delimiters:
Left: { Right: }

 

Ikke endre til ()

På en Windows maskin finnes valget Configure bibliography under valget for Bibliography, se den lille pilen. På MAC finner du valget Configure Bibliography