Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Windows: EndNote verktøylinje mangler i WORD

Start med å sjekke følgende

 1. Har du fortsatt programmet EndNote i Cloudpaging. Når du "installerer" EndNote via UiA Appsanywhere så strømmer du kun programmet en viss tid. Programmet hentes via Appsanywhere og du vil se via Cloudpaging hvilke program du har tilgang til. Åpne Cloudpaging og se om EndNote forstatt ligger der. Om ikke -logg på Appsanywhere og hent programmet på nytt
 2. EndNote fanen kan ha sluttet å fungere fordi Word dokumentet er korrupt,  sjekk : Åpne et nytt dokument - finner du EndNote fanen her?  Se informasjon nedenfor ad korrupt dokument
 3. Har du EndNote fanen i WORD - men blir bedt om å logge på? Se videre her

Figur, søk etter Cloudpaging  - velg åpne

undefined

 

Figur Cloudpagign player, ingen applikasjoner strømmes

undefined

Sjekk videre: 

Lukk Word, Lukk EndNote. Start maskinen opp på nytt, åpne EndNote- åpne Word.  Sjekk følgende -i et NYTT tomt Word dokument om du ikke finner EndNote fanen:

 1. I WORD - velg FIL - Alternativer -
 2. Tillegg - Behandle Com tilegg - start. Hak av for EndNote CWYW.
 3. Finner du ikke  EndNote her?
 4. Gå tilbake, velg Behandle deakteriverte elementer - start. Huk av for EndNote Cite while you write. Finner du heller ikke dette her, gå videre

 

ALTERNATIVT om ovenfor ikke hjelper

 1. FJERN strømming av programmet EndNote fra Cloudpaging player. Lukk EndNote om du har programmet åpent
  • Open cloudpaging player - høyreklikk på ikonet Cloudpaging og velg open 
  • velg Remove Endnote 
 2. LUKK alle office program; Outlook, Word, PowerPoint, Excel
 3. Installer programmet fysisk på maskinen din: se videre her

MAC: Mangler/eller fungerer ikke verktøylinja for EndNote i WORD?

Start med å sjekke følgende:

 1. Har du verktøylinje i WORD - men får spørsmål om pålogging - autoriasjon /alternativt du finner ingen kilder i biblioteket? - så er det sansynlig at WORD automatisk er satt å jobbe mot EndNote online applikasjonen og ikke EndNote som du har installert på maskinen din. I WORD  avslutt autoriasjonen - velg EndNote fanen - Preferences - Application - Endre fra EndNote online. Se nedenfor
 2. Har du Word verktøylinje for EndNote desktop versjonen (Preference - application - Endnote (ikke endnote online) - men det skjer ingen ting når du klikker på kommandoene? Du må sannsynligvis godkjenne at Word kan hente innhold fra annet program, Se dine MAC innstillinger. Velg systeminnstillinger - Velg sikkerhet og personvern Velg personvern Velg Tilgjengelighet - Gi programmer tillatelse til å styre datamaskinen: Word EndNote. Se eventuelt mer support fra Alfasoft
 3. Har du riktig versjon av WORD? - se Informasjon fra EndNote support

-------------------------------------------------------

Manglende Endnote verktøylinje kan legges til via EndNote Customize. Avslutt Word. I EndNote velg Customize

Velg deretter alle valg for Cite ... (= EndNotes verktøylinje) og klikk Next

 

Start opp Word. Mangler verktøylinja fremdeles?

 

Andre problemer?

Se ellers Support FAQ fra EndNote support

EndNote fanen i WORD fungerer ikke- Kan skyldes korrupte koder i WORD dokumentet

Det kan også hende at ditt WORD dokument er korrupt - da vil ikke EndNotes verktøy fanen fungere

 • Sjekk om EndNotes verktøylinje i WORD fungerer på et annet dokument. Om ja - forsøk å lage en kopi av ditt doukment ved først å fjerne mulige korrupte koder i dokumentet
  • merk teksten - ctrl (cmd) + A
  • fjern skjulte feltkoder - ctrl (cmd) + 6
  • Kopier tekst - ctrl (cmd) + c
  • Lim inn tekst i nytt dokument: ctrl (cmd) + v

Jeg finner ingen ting i biblioteket når jeg forsøker å sette inn kilde fra biblioteket i Word-eller jeg blir bedt om å logge på

Sjekk preferanser for EndNote i Word:

Preference - Application: Står valget på EndNote online - endre til EndNote 

figur: MAC