Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Aktivere/dekativere feltkoder

Vises feltkoder i WORD ? Løsning velg aktivere/dekativere feltkoder. På en PC: ALT+F9, alternativt høyrklikk og velg aktiver/dekativer feltkoder.  på en MAC: fn+Option(alt)=+F9

figur: felkoder for endnote kilde i word vises

---