Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

reference type undefined in this output style

EndNote Word og APA stil - "feilmelding" ala [Record #4 is using a reference type undefined in this output style.] Feilen skyldes at APA stilen ikke har spesifisert output for referansetypen som er valgt, gjelder feks Generic typen. Endre kilden i EndNote biblioteket med referansetype som finnes for APA og oppdater dokumentet etter endringen i biblioteket

Kildetypen Government document er ikke definert i APA 7 engelsk versjon, Redigere kilde med annen referansetype, feks Report, Electronic Book, Webpage. (Alternatvt må din APA 7 engelsk versjon endres. I EndNote. Tools - Outputstyle, edit APA 7, bibliography, sett inn kildetypen Government document, eller endre Generic)

Se eksempelsamlingen for APA 7 Engelsk versjon om du bruker APA 7 engelsk stil som følger EndNote

Merk at APA 7 norsk versjon er oppdatert, i denne stilen er også Generic med. Hent ny norsk APA stil, slik gjør du: