Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

DOI find & replace

I DOI feltet for registrering av kilden i ditt EndNote bibliotek skal du normalt kun registrere selve nummeret:

10.1016/j.pec.2021.05.021 

dvs. ingen ting før selve DOI nummeret

ikke  ta med  noe av dette før nummeret

https://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
https://doi.org/
http://doi.org/
dx.doi.org/
doi.org/
doi:

-------

Det er stilen som brukes som setter eventuelle ledetekster til før DOI nummeret, slik at hele kilden i litteraturlisten kan skrives ut slik i APA stil, legg merke til https.. er satt inn før DOI nummeret

van Dongen, S. I., Stoevelaar, R., Kranenburg, L. W., Noorlandt, H. W., Witkamp, F. E., van der Rijt, C. C. D., van der Heide, A. & Rietjens, J. A. C. (2022). The views of healthcare professionals on self-management of patients with advanced cancer: An interview study. Patient Education and Counseling, 105(1), 136-144. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.05.021 

Merk

Dersom du eksporterer treff fra ulike databaser kan du få med slike ledetekster, som http...

Disse kan fjernes via kommandoen Library, Find and replace.

Erstatte ledeteksten med blank

 


Om du har eksportert treff fra flere databaser, og vil gå gjennom for å fjerne dubletter kan det være lurt å sjekke på DOI nummeret. Endre da DOI feltene og sammenlign treff via Library - find duplicates.

Velg å vise DOI feltet for kildene i biblioteket ditt. Sammenlig poster som har DOI felt, sorter kilder i biblioteket på DOI feltet, du kan legge disse i en egen gruppe før du sammenligner. 

 

Sammenlig på preferanser som 

DOI + forfatter + tittel

DOI + forfatter - sjekk nærmere før du sletter

DOI + tittel - sjekk nærmere før du sletter

DOI - se gjennom da kilder kan ha samme doi men ikke være dublett