Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

EndNote verktøylinje i WORD (Windows). Sette inn henvisninger i tekst (Insert citation)

Sett inn henvisning i teksten (Insert citation)

Litteraturlisten blir automatisk satt inn på slutten av ditt dokument

  1. Åpne ditt EndNote bibliotek
  2. I ditt Word dokument, stå der du ønsker å sette inn kilde for henvisning (For henvisninger i fotnoter se under)
  3. Åpne EndNote fanen i Word
  4. Velg Insert kommandoen
  5. Søk etter kilde, merk kilder du ønsker å sette inn, en eller flere
  6. Kilder i tekst og litteraturlisten blir skrevet ut etter valgt Stil. Stilen kan når som helst endres, se valget style Dersom kildene vises uformatert {forfatter, år #id} oppdaterer du kildene via valget Update Citations & Bibliography

OBS bruker du fotnotestil? Se siden Fotnotestil

Film - EndNote kommandoer i Word. Sette inn henvisning i teksten (Insert citation)

Mangler du EndNote fanen i Word? Eler får du ikke Endote fanen i Word til å fungere. Her er noen sjekkpunkter