Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

EndNote verktøylinje i WORD (Windows). Sette inn henvisninger i tekst (Insert citation)

Sett inn henvisning i teksten (Insert citation)

Litteraturlisten blir automatisk satt inn på slutten av ditt dokument

  1. Åpne ditt EndNote bibliotek
  2. I ditt Word dokument, stå der du ønsker å sette inn kilde for henvisning (For henvisninger i fotnoter se under)
  3. Åpne EndNote fanen i Word
  4. Velg Insert kommandoen
  5. Søk etter kilde, merk kilder du ønsker å sette inn, en eller flere
  6. Kilder i tekst og litteraturlisten blir skrevet ut etter valgt Stil. Stilen kan når som helst endres, se valget style Dersom kildene vises uformatert {forfatter, år #id} oppdaterer du kildene via valget Update Citations & Bibliography

OBS bruker du fotnotestil? Se siden Fotnotestil

Film - EndNote kommandoer i Word. Sette inn henvisning i teksten (Insert citation)

Mangler du EndNote fanen i Word? Eler får du ikke Endote fanen i Word til å fungere. Her er noen sjekkpunkter