Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Flere kilder i samme henvisning

Flere kilder i samme henvisning

Skal du sette inn flere kilder i samme henvisning, kan dette også gjøres i etterkant. Stå i henvisningen, og velg Insert fra EndNote fanen i Word. Begge kildene vises da i samme henvisning