Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Edit Citations. Fjerne forfatter, og eller år i henvisningen i teksten, eller formatere visning av forfatter - forfatter(år) -Narrativ sitering

Fjerne forfatter (og eller år) i henvisningen i teksten/vise kilden i teksten forfatter (år) 

Det er flere måter å henvise til kilden i din tekst. Noen alternativer for forfatter-år stil som APA kan være:

Forfatter (år, sidetall) ....
Forfatter (år) ..... (sidetall) 
..... (Forfatter, år, sidetall)

Dersom du skriver forfatter, og eventuell år i den løpende teksten, trenger du ikke å gjenta forfatternavnet/året i henvisningen i (). Etter at du har satt inn kilden i teksten må du endre formatteringen

  1. Merk henvisningen i teksten - kilden som står i ()
  2. Velg Edit & Mange citation
  3. Velg fra default feltet; visning Author (year) - Alternativ velg: Eksluder forfatter og eller år. Valg vil være a vhengig av hvordan du skriver

Om å vise henvisninger i parentesen  eller narrativ henvisning i teksten:  Se gjerne APA bloggen Parenthetical Versus Narrative In-Text Citations

Alternativt, fjerne forfatter og eller år i henvisning i teksten: