Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Fotnotestil

Bruker du fotnotestil?

Da setter du inn henvisningene i fotnoten og på slutten av dokumentet dannes automatisk en referanseliste med fullstendig informasjon om kilden 

  1. Sett inn fotnote i dokumentet: I teksten i Word, kommando Referanser - Sett inn fotnot  
  2. I selve fotnoten:  Åpne EndNote fanen i Word,  Velg insert citation: Søk etter kilde og velg riktig kilde, insert. Det settes inn en henvisning til kilden i fotnoten, og på slutten av dokumentet en referanse i litteraturlisten (referanselisten)
  3. Velg en Style, referansestil som er tilpasset fotnoter

Velg stil for fotnotene, her er noen muligheter- og eksempler