Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Brukerstøte Word - nettkurs fra UiA

Via nettkurset om Word fra UiA finner du flere tips vedørende bruk av Word i oppgaveskrivingen: Hvordan lage innholdsfortegnelser og punktlister, sette inn sidetall, samarbeid på dokuemnet etc. Gå til kursoversikten Digitale ferdigheter og velg Word

Samarbeid på oppgaver

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Logg på innsia.uia.no

Videdemonstrasjoner

Hengende innrykk i litteraturlisten Word

APA stilen bruker hengende innrykk for kilder som går over flere linjer i litteraturlisten. Se Kildekompasset.no

Dersom du ikke bruker EndNote - eller Words eget referansehåndteringsverktøy - kan du få dette på følgende måte

  • Windows: ctrl+t  -  å få vanlig justering igjen, ctrl+shift+t.  Merk dine kilder, klikk ctrl-t. Alternativt formater via Avsnitt (paragraph): velg Avsnitt - Spesielt: Hengende - velg eventuelt også linjeavstand
  • MAC: Format > Avsnitt > Oppsett > Innrykk og avstand > Velg "Hengende" fra nedtrekksmenyen under Spesielt

Kildehåndtering via Words referanseverktøy

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dinekilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her. Pt finnes ikke versjon APA 7 i stilene som følger med, kun eldre versjon av APA, APA 6. Kilder som brukes må skrives inn manuelt, til forskjell fra om du benytter et eget referansehåndteringsverktøy - som feks EndNote som biblioteket har support på,  se under, eller gratis verkøyet Zotero

EndNote og Word - Kildehåndtering

Dersom du bruker EndNote og har opprettet et bibliotek med kilder kan du sette inn henvisning til kilden i teksten, hentet via Insert citation fanen i EndNote verktøyet

  • Søk etter kilden i biblioteket
  • Det produseres samtidig automatisk litteraturliste på slutten av dokumentet ditt, basert på valgt stil, se Style
  • Opplysningene om kilden i teksten og i litteraturlisten er basert på opplysninger du har registrert om kilden i ditt EndNote bibliotek, og basert på hvilken referansestil du har valgt i Word dokumentet ditt
  • Kilder i ditt EndNote bibliotek kan hentes/sendes - eksporteres fra søk i databaser som ORIA, MEDLINE, eller skrives inn manuelt