Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Kom i gang med EndNote X9

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  • Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek
  • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
  • Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Merk Eksempel i filmen ad stortingsmeldinger, gjelder APA 6. Se oppdatert informasjon for APA 7 eksempel på Kildekompasset.no. Merk ellers at filmen demonstrerer X9 versjonen. EndNote 20 er nyeste versjon og bibliotekdelen av EndNote ser ulikt ut, du finner ellers de samme funksjonene i X9 og nyeste versjon 20. Se hva som er nytt i EndNote 20

Se ellers videoer fra EndNote training https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining