Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

EndNote sammen med søk

 

​Eksport av treff fra søk i databaser

Slik kan du sende/eksportere treff fra søk i databaser til ditt EndNote bibliotek. Ha ditt EndNote bibliotek åpnet. Søk og merk treff eller velg alle

Opprette grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre Dersom du eksporterer alle treff fra et søk til ditt EndNote bibliotek kan du for eksempel opprette grupper for velge ut relevante treff blant totalmengden

Dublikater

Dersom du søker i flere databaser og eksporter treff fra søkene til ditt EndNote bibliotek vil du kunne få dubletter av kilder i biblioteket ditt. Du kan fjerne disse

 

Eksport av treff fra ditt EndNote bibliotek

Du kan eksportere treff fra kilder i ditt EndNote bibliotek til ulike formater og systemer