Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

EndNote verktøylinje i WORD (Windows). Sette inn henvisninger i tekst (Insert citation)

Sett inn henvisning i tekst. Litteraturlisten blir automatisk satt inn på slutten av ditt dokument​

 1. Åpne ditt EndNote bibliotek
 2. I ditt Word dokument, stå der du ønsker å sette inn kilde for henvisning
 3. Åpne EndNote fanen i Word
 4. Velg Insert kommandoen
 5. Søk etter kilde, merk kilder du ønsker å sette inn, en eller flere
 6. Kilder i tekst og litteraturlisten blir skrevet ut etter valgt Stil. Stilen kan når som helst endres.

Figur; EndNoten fanen i WORD (Windowsversjon)

undefined

 

For MAC maskin vil ENdNote fanen se slik ut, se nedenfor

Finner du ikke verktøylinjen for EndNote i WORD? - Se FAQ

 

Skal du sette inn flere kilder i samme henvisning, kan dette også gjøres i etterkant. Stå i henvisningen, og velg Insert fra EndNote fanen i Word. Begge kildene vises da i samme henvisning

 

 

Slik - kildene vil formateres etter valgt stil

 

 

Edit citation/legge til sidetall og eller andre opplysninger om henvisningen i teksten

Legge til sidetall i en henvisning: Merk henvisning og velg kommando Edit & Manage citations:

 

 

Du får opp valg for kilden i tekst. Eksempel her satt inn sidetall, se felt page

 

Kilden kan også formateres - feks ta vekk forfatternavn i henvisning, se valg fra Format

 

Velg og klikk OK

Merk at du ellers også kan bruek Prefix og suffix feltet til å legge til ytterligere informasjon om kildehenvisningen i teksten.  I feltet prefix avslutter du tekst med mellomromstasten, i suffixfeltet starter du å legge til tekst med først å sette inn et mellomrom. Eksempler

 1. Dersom du istedet for sidetall vil henvise til en paragraf, kan du legge til dette i suffix feltet.
 2. Dersom du henviser til en sekundærkilde, legger du til opplysninger om primærkilden i prefixfeltet. Eksempel  Olsen, 1926 sitert i

Redigere kilden i ditt EndNote bibliotek

Dersom du oppdager at kilden vises feil  -selv om du har valgt rett stil  - sjekk hvordan din kilde er registrert i ditt EndNote bibliotek. Eksport fra ORIA legger feks til utg (eller engelsk ed.) i feltet edition for kilden i ditt EndNote bibliotek. Dersom stilen som du bruker automatisk legger til utg./ eller ed (for engelsk stil) vil utg. vises to ganger. Du bør sjekke kildekompasset.no om dine kilder vises korrekt

 1. Endre kilden i ditt EndNote bibliotek. Marker kilden i teksten og velg Edit library reference.
 2. Da åpnes kilden direkte i EndNote og du kan endre. Lukk vinduet og svar ja på at du vil lagre kilden
 3. Velg deretter å oppdatere ditt Word dokument slik at endringene vises

 

.

Velg deretter Update Citations and bibliography

Windows:

For MAC, se skjermbilder under

Demonstasjon ovenfor

 

MAC WORD 2016

Som for Windows, bortsett fra valg skjult under Bibliography:

 

og Tools: 

 

Eldre versjoner

FAQ

Word Track Changes:

Word låser seg .. kan skyldes Spor Endringer"/”Track Changes -

se også EndNote FAQ Issues with Track Changes

Forklaring av EndNotes Record Number, db-id, guid, og hva som skjer når du deler et bibliotek eller samarbeider om samme Word dokument shared libraries, groups and working together in same Word document- Se informasjon fra Alfasorft