Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

EndNote sammen med søk

 1. Eksport av treff
 2. Grupper i biblioteket
 3. screening via andre system

Eksport av treff fra søk i databaser

Slik kan du sende/eksportere treff fra søk i databaser til ditt EndNote bibliotek. Ha ditt EndNote bibliotek åpnet. Søk og merk treff eller velg alle

Opprette grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre Dersom du eksporterer alle treff fra et søk til ditt EndNote bibliotek kan du for eksempel opprette grupper for velge ut relevante treff blant totalmengden; og grupper for å luke ut dubletter fra treff om du søker i flere databaser og starter med å fjerne treff som er like fra de ulike databasene du har søkt (se duplikater nedenfor)

Grupper for screening prosessen:

Merk - om du har søkt i flere databaser, luk ut dubletter før du starter screening (vurdering av treffene), se nedenfor

 1. Lag et gruppesett Group - Group set - angi navn: Screening ti-ab
 2. Lag en grupper under dette gruppesettet;
  • Create group: 1-totalt-til-screening: Her legger du alle kilder du skal screene, merk kilder i biblioteket ditt, add to og velg denne gruppen
  • Create group: 2-inkluder
  • Create group: 3-ekskluder
  • Lag så en ny gruppe, basert på de andre! Creeate from group: 4-til-screening, velg så gruppe: 1-totalt-til-sceeening, NOT 2-inkluder, NOT 3-ekskluder. Det er deretter fra denne gruppen du screener, Når du velger en kilde herfra, og merker og add to enten gruppe 2 eller 3, så vil den ikke vises lenger i gruppe 4

Film: Grupper for screening:

I Filmen brukes EndNote X9 MAC. Stilvelger finnes et annet sted for Windows X9. Se ellers nedenfor mer informasjon om bruk av Grupper i EndNote

Se også Slik kan du få hjelp av EndNote til å finne fulltekst til artiklene

 

Luke ut duplikater

Dersom du søker i flere databaser og eksporter treff fra søkene til ditt EndNote bibliotek vil du kunne få dubletter av kilder i biblioteket ditt. Du kan fjerne disse. Lag et gruppesett for databasetreff og oppretter deretter grupper for totalt, dubletter og unike - og foreta en stegvis dublettsjekk slik filmen viser:

Mer hjelp på EndNote brukerstøttesidene

Om du vil screene treff (luke ut treff for inklusjon eller eksklusjon) via et annet system;

Rayyan er god å bruke spesielt dersom det er flere som skal vurdere treff blindet for inklusjon/eksklusjon  (ellers om du screener på egen hånd, kan ev EXCEL brukes eller utfør screeningen via EndNote og bruk av grupper, se ovenfor)

EXCEL screening

Du kan eksportere treff fra kilder i ditt EndNote bibliotek til ulike formater og systemer, se feks EXCEL i EXCEL kan du deretter opprette kolonner for inklusjon - eksklusjon

Screening via Rayyan:

Fjern dublette treff i EndNote før opplastning til Rayyan, se ovenfor, deretter lag en eksportfil av treff som skal screenes i Rayyan. Via Rayyan har du og dine medforfattere mulighet til sammen og blindet og velge ut treff for inklusjon-eksklusjon

I EndNote

 1. Merk referanser: Vellg alle i en og samme gruppe: ctrl+a / cmnd + a
 2. Velg Kommando: FILE_EXPORT
 3. Angi filnavn og plassering på din maskin for eksport filen: Velg filtypen .txt og output style: RIS

I Rayyan

 • Go to https://www.rayyan.ai/
 • Opprett brukerkonto om du ikke har og logg på.
 • Velg Create review
 • Velg eksportfilen du laget via EndNote som du lagret på din maskin ovenfor. Alternativt om du ikke har behov for å fjerne dubletter før opplastning til Rayyan, kan du imortere RIS filen fra søk i databasen, Eksporter alle treff fra søket, velg RIS format, denne filen kan lasstes direkte opp i Rayyan. 

Se ellers tips Rayyan fra UiS/Biblioteket

 

MERK ellers: Du kan også eksportere treff direkte fra søk i databaser til Rayyan. Velg Export funksjon i databasen, og stilen RIS. Nedlastningsfilen fra databasen kan da lastes opp direkte i Rayyan. Merk. Dersom du har søkt i flere EBSCOhost baser samtidig fjernes dubletter direkte. Legg merke til totalt treff før du eksporterter.