Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

Kontakt biblioteket for EndNote brukerstøtte

support fra Biblioteket UiA

Kontakt biblioteket for bistand knyttet til bruk av EndNote. Våre veiledningsskranker er åpne:

  • Grimstad, i biblioteket i atriet, mandag-fredag, 10-14
  • Kristiansand, 2etg i biblioteket, mandag-fredag, 10-14
  • Bistand knyttet til installering, ta kontakt med UiA hjelp https://www.uia.no/student/uia-hjelp

Eller ta kontakt biblioteket via et digitalt møte:

 

Bistand knyttet til installering av programvaren

Trenger du bistand til installasjon av programvaren via Appsanywhere. Ta kontakt med UiA hjelp- eller se mer bistand på brukerstøttesiden

 

EndNote Support:

Det er også mulig å kontakt EndNote support. Lisensnummer må som regel oppgis, det finner du når du åpner EndNote programmet, se Help, About EndNtoe

MERK

Nyeste versjon er EndNote 20. EndNote 20, bibliotekdelen har et litt annet bibliotekgrensesnitt enn  X9 og X8, men samme funksjoner. OBS dersom du vil installere nyere versjon, EndNote 20, må du først avinstallere tidligere versjoner!

Har du en Mac maskin med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft Word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se