Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vernepleie

Bibliotekressurser

Ofte brukte databaser

Databaser 

Søketips

Start med

 1. HVA søker du litteratur om?
 2. HVOR søker du?
  • søker du fagbøker, lærebøker eller fag- og forskningsartikler kan du søke i ORIA -
  • søker du kun forskningsartikler vuder eventuelt også andre databaser som Academic search complete, Idunn.no, Norske tidsskriftartikler med flere)
 3. HVORDAN søker du
  • Finn sentale ord fra ditt HVA, hvilke SØKEORD kan brukes for dette? Tenk også på synonyme, eller relaterte ord
  • Koble søkeord samme -med AND (begge må forekomme) - med OR (minst et av de må forekomme, for treff på synonyme, eller relaterte ord). OBS brukes både AND Og OR i samme søkestreng, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
  • Trunker eventuelt søkeordene

 

Eksempel på søk i ORIA

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm*

 1. OR mellom søkeord = treff på enten det ene eller andre ordet
 2. AND mellom søkeord = begge søkeord må forekomme
 3. Brukes både AND og OR i søkestrengen må man sette parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
 4. Trunkering= * dvs. søker på alle ord som starter med ditt ord, for treff på ulike endelser av ordet
 5. Søkestrengen ovenfor finner treff som inneholder minst et av ordene fra første parentes, i tillegg må ord som starter på funksjonshemm forekomme
 6. Etter søket - se muligheter for å avgrense treffmengden til bøker, artikler, forskningsartikler, år, se valg til høyre i treffmengde

Søkes det på fraser må begge ord forekomme slik ved siden av hverandre "ord1 ord2"

MER ORIA søkehjelp

 

I databasen Norske tidsskriftartikler kan det se slik ut

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm* 

For tilgang til tekst, Se knappen Bestilling via ORIA

 

EBSCOhost

EBSCOhost tilbyr flere databser, blant annet

 • Academic Search Complete (tverrfaglig)
 • MEDLINE (Medisin, helsefag) (MEDLINE kan også søkes via PubMed. Innholdet i MEDLINE via EBSCOhost er det samme som i PubMed)
 • CINAHL (sykepleie)
 • ERIC (pedagogikk/undervisning)
 • SocINDEX (Sosiologi)

Se søkehjelp