Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kontakt din bibliotekar

Ellen Sejersted

Kontakt meg på en av følgende måter: 

Bibliotekets veiledningsskranker er åpne i semesteret

Spør oss om hjelp til å finne litteratur til din oppgave, referanse og kildebruk, EndNote og tilsvarende verktøy

  • Kristiansand: 10-14
  • Grimstad: 10-14