Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

ibliotekets fagside for idrett - søk finn bruk

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på CISCO VPN Anyconnect

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  CISCO VPN Anyconnect. Se informasjon om hvordan du logger på

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

MEDLINE - søk forskningsartikler

Database innen medisin, helsefaglige emner, sykepleie. Innholder opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 idsskrifter fra 1946 og fremover. Les mer om databasen på National library of Medicine som er ansvarlig for innholdet

Søkegrensesnitt

EBSCOhost og Ovid MEDLINE versjonene dekker alt innholdet i PubMed.

Ofte brukte databaser

Databasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, Ovid, eller Pubmed

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Nyttige oppslag ad metode