Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Søk - finn- litteratur -informasjon om ...

ORIA bibliotekkatalogen

Søk - finn- bestill bøker i bibliotekkatalogen ORIA

Let på hylla

 • 175 Idrettsetikk
 • 372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07
 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123  (Barn og bevegelse) og 612.76 (motorikk, biomekanikk)
 • 306.483 Idrettssosiologi
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 613.2 Ernæring
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72 (psykologiske emner), 370.72 (Pedagogikk, undervisning)
 • 613.71 Mosjon og treningsaktiviteter
 • 613.711 Fysisk trening for idrett
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796 Idrett
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • Idrettsetikk, se bøker 1. etg 175
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796.082 Kvinnelige idrettsutøvere, trening, helse, prestasjon. Se også 613.711082
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
   796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
   796.3 Ballspill og kulespill
   796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
   796.5 Friluftsliv
   796.6 Sykling og lignende aktiviteter
   796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
   796.8 Kampidretter
   796.9 Is- og snøsport

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

 • MEDLINE er hoveddatabase innen medisin og helsefaglige emner, Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine
 • MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. Via EBSCOhost finner du også databasen SPORTDisus (idrettsfaglige emner) og ERIC (Pedagogikk, Undervisning, skolevesen)

Masteroppgaver kan søkes via ORIA og eller Google Scholar. Se også direktelenker nedenfor