Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

ORIA - søk etter bøker og artikler

I ORIA  uia.oria.no finner du:

 1. dokumenter registrert i bibliotekkatalogen (bøker, tidsskrifter, noter, CD’er, DVD’er),
 2. i tillegg til artikler og lyd fra de fleste av våre elektroniske tidsskriftarkiv, databaser og musikkarkiv (JSTOR, Sage, Svemed+, Norske tidsskriftartikler, Idunn.no, Scopus, Web of Science, etc.)
 3. supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne forskningsarkiv (AURA, NORA etc.), som masteroppgaver, avhandlinger – og artikler med åpen tilgang («Open access» dokumenter)

Dersom du ikke befinner deg på universitetsområdet anbefales at du kobler til UiA nettet via programmet Cisco VPN Anyconnect for tilgang til elektroniske kilder

 • I fanen «Mitt bibliotek» søker du kun bibliotekkatalogen til i UiA (bøker, tidsskrifter, CD’er, DVD’er m.m.), i tillegg til artikler, film og lyd tilgjengelig elektronisk tilgjengelig for UiA.
 • I fanen «Alle bibliotek» søker du i alle universitet- og høgskolebibliotek (Norge) kataloger, i tillegg til artikler, film og lyd tilgjengelig elektronisk for UiA
 • For treff på artikler som ikke UiA har tilgang til elektronisk, hak av for Inkluder artikler som biblioteket ikke har elektronisk tilgang til (høyre i søkeskjermen)
 • Det anbefales at du logger på før du starter søk. Husk å logge av om du bruker en offentlig maskin! Du vil da kunne merke treff og lagre søk – i tillegg til å bestille dokumenter og fornye dine lån

Via ORIA bestiller du også lån og kopier og du kan fornye dine lån selv. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som CANVAS

Tips til søk i ORIA

Start med å logge på CISCO VPN Anyconnect. Logg deretter på ORIA!

 1. Søker du etter en kjent kilde? Søk på ord fra dokumentets tittel – alternativt også ord fra ord fra forfatter eller redaktørs etternavn
 2. Søker du etter bøker og artikler om et emne? Start med ditt emne/din problemformulering, eller søkespørsmål - Hvilke sentrale begreper, eller nøkkelord finnes det i denne? Begrepene, eller nøkkelordene er utgangspunkt for ditt søk: Finn mulige søkeord for disse. Det kan finnes flere søkeord for et begrep; vurder synonymer? Vurder norske og engelske søkeord, alternativt også flere språk.  Vurder relaterte termer som synonyme ord.
 3. Bruk trunkering etter søkeord for treff på ulike endelser av et ord. Trunkeringstegnet i ORIA er en * Søk på læreplan* gir treff på alle ord som starter med læreplan; læreplan, læreplaner, læreplanverk, læreplanverket etc.
 4. Koble søkeordene sammen
  1. ​Boolske operatorer
   • OR mellom søkeord betyr treff på enten det ene eller andre ordet, idrett OR sport
   • AND mellom søkeord betyr treff som inneholder begge søketermene, læreplan* AND kroppsøving*  
   • Merk at AND er "default" verdi - skriver du inn to søkeord, læreplan* kroppsøving* vil søket utføres som læreplan* AND kroppsøving*
   • NB! Bruker du både OR og AND i søket, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR, eksempel (barn OR child OR children) AND (fotball* OR soccer) - dvs. minst et av ordene fra hver parentes må forekomme
  2. Fraser "... ... " Ord som settes i anførselstegn, søkes som fraser, dvs. må stå slik ved siden av hverandre for treff, eksempel "health promotion" 
 5.  Begrense din treffmengde i etterkant av søket, se fasetter til høyre i trefflisten
 6. Merk aktuelle treff
 7. lagre søk du gjør underveis slik at du enkelt kan finne tilbake til disse, og dokumentere hvordan du har søkt om du har behov for dette
 8. Merk – for søk spesifikt etter forskningsartikler innen et fagfelt bruk de faglige spesialiserte databasene som MEDLINE (via EBSCOhost, PubMed eller Ovid), CINAHL, SPORTDiscus og de tverrfaglige Scopus, Web of Science, og Academic Search Complete. Se databaser A-Å

Søk med AND og OR - demonstrasjon fra Søk & Skriv

Nye bøker

Bøker - oppstilling i biblioteket

Let på hylla

 • 372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07
 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123  (Barn og bevegelse) og 612.76 (motorikk, biomekanikk)
 • 306.483 Idrettssosiologi
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 613.2 Ernæring
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72
 • 613.71 Mosjon og treningsaktiviteter
 • 613.711 Fysisk trening for idrett
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796 Idrett
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
   796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
   796.3 Ballspill og kulespill
   796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
   796.5 Friluftsliv
   796.6 Sykling og lignende aktiviteter
   796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
   796.8 Kampidretter
   796.9 Is- og snøsport

Oppslagsverk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

DATABASER - Finn forskningsartikler

Befinner du deg utenfor universitetsområdet? Biblioteket anbefaler deg å innstallere Cisco AnyConnect VPN klient for tilkobling mot UiADatabasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, OvidSP, eller Pubmed

 

Se eventuelt Søkeveiledninger

Lærebøker, grunnskole/videregående

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
 • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.07, alternativt på emnets nummer, feks friluftsliv 796.5. Et utcalg titler fra søk i ORIA her

 

Læreplaner