Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier,  avhengig av ditt formål med søket 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

Les mer

Gusenbauer, M. & Haddaway, N. R. (2021). What every researcher should know about searching - clarified concepts, search advice, and an agenda to improve finding in academia. Research synthesis methods, 12(2), 136-147. https://doi.org/10.1002/jrsm.1457 

Booth, A. (2008). Unpacking your literature search toolbox: on search styles and tactics. Health Information & Libraries Journal, 25(4), 313-317. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2008.00825.x 

Søkehjelp. Databaser

ORIA - søk bøker, fag- og forskningsartikler (Norsk og internasjonalt) Søk finn og bestill dokument

MEDLINE, ERIC og flere baser via EBSCOhost (Databaser med opplysninger om forskningsartikler, internasjonalt)

Google Scholar (forskningsartikler, masteroppgaver)

PubMed (dekker innhold i  MEDLINE basen, se eventuelt MEDLINE via EBSCOhost over)

WoS (tverrfaglig dekning)

Scopus (tverrfaglig dekning, dekker også poster fra MEDLINE og EMBASE)

Ovid (EMBASE, MEDLINE og APA PsycInfo)