Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Bøker i biblioteket

Søk i ORIA

Let på hylla:

  • 155.418 Barn - lek, utendørs
  • 372.86 Kroppsøving grunnskolen
  • 580-581 Planter (botanikk)
  • 598 Fugler (Zoologi)
  • 796.5 Friluftsliv, barn i naturen
  • 797.1 Vannsport/båtsport
  • 799 Fiske, jakt, skyttersport

Flere titler - natur, barn og friluft

Ofte brukte databaser

Databasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, Ovid, eller PubMed. Via EBSCOhost finner du også mulige flere relevante databaser å søke i

Søk eventuelt samtidig i MEDLINE & SPORTDiscus (EBSCOhost)Lenke