Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

OBS - har du tatt i bruk eduVPN før mai 2022? Legg merke til at fom 4. mai 2022 - må du koble deg til UiA med ny eduVPN  adresse:  Start opp eduVPN - om du har eduVPN connection eldre kjørende Stopp denne, gå tilbake for å legge til en ny connection /ny adresse:

 • Legg til ny adresse, se + knappen: Søk opp "University of Agder" i programmet og velg dette under "Institute access" Du kan ev søke agder, og deretter velge University of Agder (Alternativt, skriv inn serverens nye navn: uia.eduvpn.no)
 •  Du kommer da til en nettside for pålogging og aproval. Logg på og approve
 • På Mac kan det være behov for fjerne eduVPN gjennom Apple-menyen > Systemvalg > Nettverk - Marker VPN-tjeneste i liste til venstre og trykk på minus. 

Nye brukere av eduVPN:

Bøker

Databaser for søk etter forskningsartikler

Søkehjelp

Eksempel på søkeord

utendørs lek kropp bevegelse ...

 • "Natural Environment" 
 • natural
 • nature
 • Outdoor
 • Play
 • playing
 • Playground
 • "motor development"
 • joy* OR happy*
 • well-being OR "well being"
 • friend*
 • psychosocial*
 • health
 • "mental health"
 • kindergarten* OR preschool* OR ""child day care"
 • ...

Eksempel på søk

Eksempler på artikler

Jimenez, M. P., DeVille, N. V., Elliott, E. G., Schiff, J. E., Wilt, G. E., Hart, J. E. & James, P. (2021). Associations between Nature Exposure and Health: A Review of the Evidence. International Journal of  Environmental Research and Public Health, 18(9). https://doi.org/10.3390/ijerph18094790 
 

 • Sanderud, J. R. & Gurholt, K. P. (2014). Barns nysgjerrige lek i natur – Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, 34(1), 3-20. Hentet fra https://www.idunn.no/np/2014/01/barns_nysgjerrige_leki_natur_-_utforskende_dannelse 
 • Skår, M., Follo, G., Gundersen, V., Ingebrigtsen, K., Stordal, G., Tordsson, B. & Wold, L. (2016). Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll. Barn, 34(2), 39-56. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2564730
 • Chawla, L. (2015). Benefits of Nature Contact for Children. Journal of Planning Literature, 30(4), 433-452. https://doi.org/10.1177/0885412215595441
 • Dowdell, K., Gray, T. & Malone, K. (2011). Nature and its Influence on Children’s Outdoor Play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35. https://doi.org/10.1007/bf03400925
 • Moser, T. & Martinsen, M. T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471. https://doi.org/10.1080/1350293X.2010.525931
 • Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Early Childhood Education Journal, 29(2), 111-117. https://doi.org/10.1023/A:1012576913074
 • Gurholt, K. P. & Sanderud, J. R. (2016). Curious play: children’s exploration of nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16(4), 318-329. https://doi.org/10.1080/14729679.2016.1162183
 • Maller, C. J. (2009). Promoting Children's Mental, Emotional and Social Health through Contact with Nature: A Model. Health Education, 109(6), 522-543.