Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Bøker

Databaser for søk etter forskningsartikler

Søkehjelp

ORIA søketips

Søkehjelp baser via EBSCOhost 

Eksempel på søkeord

utendørs lek kropp bevegelse ...

"Natural Environment" 

natural

nature

Outdoor

Play

playing

Playground

"motor development"

joy* OR happy*

well-being OR "well being"

friend*

psychosocial*

health

"mental health"

kindergarten* OR preschool* OR ""child day care"

...

Eksempel på søk

Norart (Norske tidsskriftartikler):  (barn OR barns OR barnehage*) AND (natur OR naturen OR naturlekeplass* OR  OR frilluft* OR ute OR utelek*) link til treff  Merk at Norart ikke er oppdatert etter 2022

ORIA

MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus (EBSCOhost)

Eksempler på artikler

Jimenez, M. P., DeVille, N. V., Elliott, E. G., Schiff, J. E., Wilt, G. E., Hart, J. E. & James, P. (2021). Associations between Nature Exposure and Health: A Review of the Evidence. International Journal of  Environmental Research and Public Health, 18(9). https://doi.org/10.3390/ijerph18094790 
 

Sanderud, J. R. & Gurholt, K. P. (2014). Barns nysgjerrige lek i natur – Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, 34(1), 3-20. Hentet fra https://www.idunn.no/np/2014/01/barns_nysgjerrige_leki_natur_-_utforskende_dannelse 

Skår, M., Follo, G., Gundersen, V., Ingebrigtsen, K., Stordal, G., Tordsson, B. & Wold, L. (2016). Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll. Barn, 34(2), 39-56. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2564730

Chawla, L. (2015). Benefits of Nature Contact for Children. Journal of Planning Literature, 30(4), 433-452. https://doi.org/10.1177/0885412215595441

Dowdell, K., Gray, T. & Malone, K. (2011). Nature and its Influence on Children’s Outdoor Play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35. https://doi.org/10.1007/bf03400925

Moser, T. & Martinsen, M. T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471. https://doi.org/10.1080/1350293X.2010.525931

Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Early Childhood Education Journal, 29(2), 111-117. https://doi.org/10.1023/A:1012576913074

Gurholt, K. P. & Sanderud, J. R. (2016). Curious play: children’s exploration of nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16(4), 318-329. https://doi.org/10.1080/14729679.2016.1162183

Maller, C. J. (2009). Promoting Children's Mental, Emotional and Social Health through Contact with Nature: A Model. Health Education, 109(6), 522-543.