Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kroppsøving - fagdidaktikk - Bøker i biblioteket

Søk i ORIA

Let på hylla: 

 • 372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07
 • 371.1024 Klasseromsledelse
 • 371.3 Metoder for undervisning og læring
 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76
 • 155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76 og 370.155 (Motorikk /bevegelse - pedagogikk)
 • 155.418 - Barn - lek/Barnepsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
   796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
   796.3 Ballspill og kulespill
   796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
   796.5 Friluftsliv
   796.6 Sykling og lignende aktiviteter
   796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
   796.8 Kampidretter
   796.9 Is- og snøsport

Lærebøker, grunnskole/videregående

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
  • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86 - etter LG2020
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.071, alternativt på emnets nummer, feks friluftsliv 796.5. Et utcalg titler fra søk i ORIA her

 

Finn artikler

Norske artikler

Internasjonalt

Eksempeler på søk  i databaser ovenfor