Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kroppsøving

Kroppsøving - fagdidaktikk - Bøker i biblioteket

 Søk i ORIA

Let på hylla: 

 • 372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07
 • 371.1024 Klasseromsledelse
 • 371.3 Metoder for undervisning og læring
 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76
 • 155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76 og 370.155 (Motorikk /bevegelse - pedagogikk)
 • 155.418 - Barn - lek/Barnepsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
   796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
   796.3 Ballspill og kulespill
   796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
   796.5 Friluftsliv
   796.6 Sykling og lignende aktiviteter
   796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
   796.8 Kampidretter
   796.9 Is- og snøsport
 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen) i følgende spesialsamlinger: 
  • Etter eldre læreplaner se nummer  L97 372.86 (Plassert i lukket magasin, ta kontakt med UiA hjelp, eller bestill via søk i ORIA)
  • og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86 - og etter LG2020 (2. etg)
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.071, alternativt på emnets nummer, feks friluftsliv 796.5. Et utcalg titler fra søk i ORIA her

Norske artikler

 

Internasjonale artikler

Eksempler på søk  i databaser, se nedenfor:

Kroppsøving - fagdidaktikk - Aktuelle bøker i biblioteket

Bevegelsesglede - Kroppsøving

Eksempel på søkeord, engelsk:

 • Bevegelsesglede: Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*
 • Videre mulige
 • ... satisfact* OR wellbeing OR well-being OR attitude* OR perception*
 • Kroppsøving; "physical education"
 • Lærer: teach*
 • skole: school*

Noen titler, norsk og engelsk

 • Ingulfsvann, L. S. (2021). Bevegelsesglede i kroppsøving- hva, hvorfor og hvordan. I K. Skjesol & I. Lyngstad (Red.), Kroppsøving, læreren og eleven : pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 39-55). Fagbokforlaget. Søk boka i ORIA
 • Eksempel på treff, søk på ord i tittel: TI ( Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*) AND TI "physical education" limit Peer review/English, ERIC & SPORTDiscus via EBSCOhost. Link til treff