Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kroppsøving

Kroppsøving - fagdidaktikk - Bøker i biblioteket

 Søk i ORIA

Let på hylla: 

Databaser og nettsteder for søk artikler

Generelt:

søk med ord som du mener beskriver det du er på jakt etter. Søk også med synonyme/relaterte ord. Søk ev både engelsk og norsk. Se søkehjelp ORIA og databaser EBSCOhost. Nedenfor noen eksempler, generelle på kroppsøving

Norske artikler

Internasjonale artikler

Eksempler på søk  i databaser, se nedenfor, Kroppsøving/Norge

  • Kroppsøving, norge: TI ("physical education" OR PE) AND TX (norway OR norwegian)  limit Peer Review, year:2009- (SPORTDiscus & ERIC via EBSCOhost)- link til treff 
  • Tilsvarende søk som ovenfor link i Web of Science, Corre Collection: link til søk

>> se mer om søk i baser via EBSCOhost databaser (MEDLINE, SPORTDiscus, ERIC..

>> flere søkeveiledninger

Eksempel på søkeord, engelsk:

  • Bevegelsesglede: Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*
  • Videre mulige
  • ... satisfact* OR wellbeing OR well-being OR attitude* OR perception*
  • Kroppsøving; "physical education"
  • Lærer: teach*
  • skole: school*

Noen titler, norsk og engelsk

  • Ingulfsvann, L. S. (2021). Bevegelsesglede i kroppsøving- hva, hvorfor og hvordan. I K. Skjesol & I. Lyngstad (Red.), Kroppsøving, læreren og eleven : pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 39-55). Fagbokforlaget. Søk boka i ORIA
  • Eksempel på treff, søk på ord i tittel: TI ( Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*) AND TI "physical education" limit Peer review/English, ERIC & SPORTDiscus via EBSCOhost. Link til treff

Kroppsøving - fagdidaktikk - Aktuelle bøker i biblioteket