Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Oppslagsverk - gode startsteder for søk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Eksempler på artikler i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Søk selv i oppslagsverket

UpToDate

Kunnskapsbaserte  kliniske oppslagsverk, gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander 

Eksempeler på artikler i UpToDate

Se også systematiske oversikter 

Flere oppslagsverk