Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Oppslagsverk - gode startsteder for søk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Eksempler på artikler i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Søk selv i oppslagsverket

UpToDate

Kunnskapsbaserte  kliniske oppslagsverk, gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander 

Eksempeler på artikler i UpToDate

Se også systematiske oversikter 

Flere oppslagsverk: Leksikon og ordbøker