Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Fagdidaktikk i mat og helse

Læreplaner og lærebøker (grunnskolens)

Læreplanverket

Læreplan i mat og helse (MHE01‑02)

Lærebøker (grunnskolen)

Se 2etasje i biblioteket, samlingen LG20 og LG06 - følgende plasseringer, 372.37, 613.2, 640

Se også Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: Læringsressurser, inspirasjon og praksiseksempler til barnehage og skole.

 

Landslaget for mat og helse i skolefaget

Gå til nettstedet: https://matoghelse.org/

utgiver av fagtidsskriftet; Mat og helse i skolen, trykt utgave, se i biblioteket. Personlige medlemmer kan åpne tidsskriftet på nettet

 

Matportalen

Ernæring og undervisningsmateriell. Her finner du aktivitetsark til bruk i undervisning i ernæring i grunnskolen

 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Webinarserie for mat og helse. Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psykisk helse og vurdering- LInk