Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Oppslagsverk - gode startsteder for søk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Eksempler på artikler i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Food in Anthropology

Food Preferences, Psychology and Physiology of

Food, Sociology of

Health Behaviors

Health Behaviors, Assessment of

Health Education and Health Promotion

Motivation and Actions, Psychology of

Intrinsic Motivation: A Cultural Perspective 

Taste and Smell, Psychology of

Weight Regulation

Søk selv i oppslagsverket

UpToDate

Kunnskapsbaserte  kliniske oppslagsverk, gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander 

Eksempeler på artikler i UpToDate

Dietary fat

Healthy diet in adults

Dietary recommendations for toddlers, preschool, and school-age children

Obesity in adults: Dietary therapy

Dietary assessment in adults

Dietary history and recommended dietary intake in children

Dietary carbohydrates

Se også systematiske oversikter 

Flere oppslagsverk: Leksikon og ordbøker