Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Food sustainability - Bærekraft undervisning fagdidaktikk mat og helse

Artikkelsøk i SCOPUS (tverrfaglig database)

søkt på ord i tittel: TITLE (food AND sustainable  AND health*) 

 

BØKER og artikler, søk ORIA

Bruk valg fra limit til høyre for ulike materialtyper, år, språk etc.

Se mer om søk etter dokumenter om et emne i vår ORIA guide

Eksempel på søk i ERIC (EBSCOhost)

I sustainabl* AND ("home economic*" OR food OR cooking OR cook OR meal OR meals OR consum*) 

TI = Ord i tittelen

LInk til treff

Merk:

  • Flere OR ord - jo flere treff
  • Flere AND elementer som kobles sammen, jo færre treff
  • Færre treff om ordene må finnes i spesifikke felt, som ord fra tittel

Nytt eksempel, uten feltavgrensning

("home economic*" OR cooking OR "food and health" OR "nutrition and health" OR "food instruction*") AND (Sustainab* OR environmental* OR "food waste")

Færre treff: Finne om hvordan lærere i mat og helse implementerer bærekraft  i undervisningen, eller hvilke erfaringer, meninger de har om å inkludere temaet i mat og helsefaget:

("home economic*" OR cooking OR "food and health" OR "nutrition and health" OR "food instruction*") AND (Sustainab* OR environmental* OR waste) AND teacher*  - link til  treff i ERIC, limit PEER REVIEW

 

Tilsvarende søk i Web of Science, Core Collection basene: 

TS=(("home economic*" OR cooking OR "food and health" OR "nutrition and health" OR "food instruction*") AND (Sustainab* OR environmental* OR waste) AND teacher*) link treff

 

Eksempel, søk i ORIA (bøker og artikler)

Bruk valg i trefflisten til høyre for å avgrense til ønsket materialtype

bærekraft* AND (skole* OR undervisning* OR pedagog*) Link til treff

bærekraft* AND "mat og helse" link til treff

(bærekraft* OR sustain*) AND (food OR eat OR eating OR nutrition* OR diet* OR "home economics") AND (teaching OR teach OR pedagog* OR school* OR curriculum* OR consum* OR meal OR meals) - link til treff

avansert søk:
ord i tittel inneholder:(bærekraft* OR sustain*) AND (food OR eat OR eating OR nutrition* OR diet* OR "home economics") AND (teaching OR teach OR pedagog* OR school* OR curriculum* OR consum* OR meal OR meals)
Materialtype: artikler
Tilgjengelighet: fagfellevurderte tidsskrift
link til treff: 

Eksempel, søk i Idunn.no (artikler)

Avansert søk:
Ord i tittel: bærekraft
Ord hvor som helst: skole* OR utdanning* OR mat OR måltid* OR ernæring OR kosthold* OR forbruk* OR grunnskole*
limit forskningsartikler
link til treff