Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

ORIA. Databaser - nettsteder - Søk litteratur - finn og bestill

Før du starter søk  - sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se mer informasjon

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

ORIA  er god å bruke når du

vil finne tilgang til kjente bøker og artikler 

trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -

foreta enkle emnesøk på artikler (se ellers databaser for mer strukturert søk etter forskningsartikler)

 bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Se informasjon på bibliotekets nettsider for bestillinger/reservere dokumenter som ikke finnes ved ditt bibliotek: Lån og bestillinger, Søk, finn og bestill

 

Søk etter forskningsartikler via en eller flere av databasene under. Databasene vil ofte ha mer søkefunksjonalitet enn ORIA og Google Scholar - og innholdet vil være mer faglig avgrenset. En og samme database, som feks MEDLINE, kan tilbys via ulike søkegrensesnitt (databaseverter)

Merk følgende om MEDLINE basen 

 • MEDLINE er hoved database innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine. MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed.

Flere databaser

 • Databaser via EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser, feks spesialdatabasen for pedaogikk og skole  ERIC i tillegg til MEDLINE, og videre følgende flere andre Academic Search Complete (Tverrfaglig), CINAHL (sykepleie, og tilgrensende fagområder som fysioterapi, ergoterapi, ernæring),  SPORTDisucs (Idrett), SocINDEX (Sosiologi), Social Work Abstract, ERIC (Pedaogogikk. Undervisning. Skolevesen)
 • Web of Science, dekker tverrfaglig

Velg database(r)

Mer søkehjelp databaser via EBSCOhost (feks ERIC og MEDLINE). Gå til søkeguiden for EBSCOhost

Flere databaseguider:

 • ORIA - søk bøker, fag- og forskningsartikler (Norsk og internasjonalt) Søk finn og bestill dokument
 • Google scholar (forskningsartikler, masteroppgaver)
 • PubMed (dekker innhold i  MEDLINE basen, se eventuelt MEDLINE via EBSCOhost over)
 • Web of Science (tverrfaglig)
 • Scopus (tverrfaglig dekning, dekker også poster fra MEDLINE og EMBASE)

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

Grunnskolens lærebøker er plassert i egne samlinger på biblioteket

For lærebøker tilpasset Kunnskapsløftet 2020, se samlingen LG20 i biblioteket, 2. etg. . Søk i ORIA etter lærebøker i faget  Mat og helse Link oppslag ORIA

Lærebøker tilpasset Kunnskapsløftet 2006, se samlingen LG06, søk i ORIA:  LG06

 

Tilgang til digitale læreverk:

 • Biblioteket arbeider med å skaffe tilgang til digitale læreverk.
 • Per 06.12.22 har me tilgang til digitale læreverk frå Gyldendal og Fagbokforlaget.
 • Me kjøper ikkje inn enkelttilgong utover dei du kan sjå nedenfor

Gyldendal: Skolestudio

Me har tilgang til Gyldendal sitt digitale læreverk etter Fagfornyelsen. Gå til www.skolestudio.no og logg inn med Feide-innlogging. Hugs å vere pålogga eduVPN. Via Skolestudio har me tilgang til digitale læreverk for trinn 1-7 i faga:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Fagbokforlaget

Me har  tilgang til digitale læreverk frå Fagbokforlaget via denne lenka: eportal.fagbokforlaget.no
Frå Fagbokforlaget har me tilgang til lærebøker i følgende fag:  Norsk, Engelsk og Kunst- og håndverk, Tysk. For tilgang, kontakt din førelesar i fagdidaktikk.

Aschehoug

Me har ikkje tilgang til digitale læreverk frå Aschehoug på dette tidspunktet.Me har tilgang til eit lite utval tilleggsressursar ved Feide-innlogging.
Gå til https://aunivers.lokus.no/ og logg inn med Feide-innlogging. Hugs å vere pålogga eduVPN.

Cappelen Damm: 

Me har ikkje tilgang til digitale læreverk frå Cappelen Damm på dette tidspunktet.

Emner

Mat og helsefaget i grunnskolen - se også Fagdidaktikk

Bærekraft

Mat og måltider i barnehagen

og flere emner...

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten. Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema. eksempel på søk