Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

se også Helsebiblioteket.no

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Merk at UiA er "medlem" av Helsebiblioteket, så de samme elektroniske kildene (tidsskrifter, artikler og databaser) vil være tilgjengelige også via UiA sine sider. UiA har flere tilganger til tidsskrifter og databaser, så dersom du er student på UiA: Logg på eduVPN før du søker i Helsebiblioteket, da vil du få tilgang til alt på Helsebiblioteket, i tillegg også alt som finnes tilgjenglig av elektroniske ressurser via UiA