Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Mat og helse i grunnskolen

​Bøker i biblioteket

Søk ORIA - via ORIA finner du også treff på artikler. Et utvalg bøker og artikler nedenfor

613.2 Ernæring - helsefremmende arbeid

370-379: Pedagogikk undervisning, didaktikk

371.334 Digitale verktøy, IKT i undervisningen. Digitale ferdigheter - learning technology

372.37 Fagdidaktikk mat og helse, 372.373

371.716 Matservering skolen. Skolemåltid

641.5. Kokebøker, matlaging

394.1 Matkultur

Databaser og nettsteder, se førstesiden

 

Søkeord ....

"home economic*"

"home and consumer studies"

"food and health" OR "nutrition and health"

cooking

"meal preparation*"

teaching, education, educational, learning ...

classroom*

school, primary, elementary, secondary ... "grade 1"  - "grade 2" - grade 3" .... "grade 12"

student*, pupil*

"food literacy", "nutrition* literacy", "health literacy" ...

"food* instruction*", "nutrition instruction", "health education",  curriculum*, lesson*  ...

food, nutrition, diet, vegan, vegetarian ...

"food skill*" OR "nutrition* skill*"

sustainability, "carbon footprint", "environmental impact*", "climate change*"

hem- och konsumentkunskap

 

Eksempler på søk og treff artikler ...

 

Eksempel på søk i ORIA - limit artikler

("mat og helse" OR skolekjøkken* OR heimkunnskap* OR matlaging*) AND (grunnskole* OR barneskole* OR skole* OR lære* OR læring OR ungdomsskole* OR skole* OR læreplan* OR rammeplan* OR undervisning*) link til treff

"mat og helse*" link

Helland, M., Aadland, E. K. ., Ask, A. S., & Sandvik, C. . (2021). Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn. Acta Didactica Norden, 15(1)https://doi.org/10.5617/adno.7994

Beinert, C., Palojoki , P. ., Åbacka, G. K. ., Øverby , N. C. ., & Vik, F. N. . (2021). “Is there any sugar in bread?” A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norden15(1).  https://doi.org/10.5617/adno.8078

Veka, I., Wergedahl, H., & Holteh, A. (2018). Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse. Acta Didactica Norge, 12(3). https://doi.org/10.5617/adno.4829

Bottolfs, M. (2020). Mat og helsefaget i dagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift, 104(2), 181-193. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-08

 

Google scholar søk; 

sustainability "home economics"- tilsvarende i ERIC & Academic Search Complete (EBSCOhost), link

Øvrebø, E. M. (2015). How Home Economics teachers in Norwegian lover secondary schools implement sustainability in their teaching. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 10(2), 72-83. http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/262 

Google scholar: 

"food and health" teaching norway

Ask, A. M. S., Aarek, I., Helland, M. H., Sandvik, C. & Aadland, E. K. (2020). The Challenge of Teaching Food and Health in the First Four Years of Primary School in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 60-70. Link

 

Bla i tidsskrifter

Journal of home economics

Journal of nutrition education and behavior

Norsk pedagogisk tidsskrift

Norsk tidsskrift for ernæring

International Journal of Home Economics

Journal of the International Society for Teacher Education

Ask, A. M. S., Aarek, I., Helland, M. H., Sandvik, C. & Aadland, E. K. (2020). The challenge of teaching food and health in the first four years of primary school in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 60-70. https://isfte.org/wp-content/uploads/2020/08/JISTE_24_1_2020.pdf 

Beinert, C., Overby, N. C., Abacka, G. K., Engeset, D., Hillesund, E. R., Ask, A. M. S. & Vik, F. N. (2020). The state of learning activities in teaching Home Economics: A cross sectional study in Norwegian schools. International journal of Home Economics, 13(1), 2-14. https://www.ifhe.org/fileadmin/user_upload/e_Journal/IJHE_Volume_13_Issue1_2020.pdf

Aadland, E. K., Helland, M. H., Ask, A. S. & Sandvik, C. (2023). Tilfeldigheter styrer undervisningspraksis i mat og helse på 1.-4. trinn. Acta Didactica Norden, 17(1). https://doi.org/10.5617/adno.9720 

Aadland, E. K. & Wergedahl, H. (2022). Lesson signature in food and health education. Education Inquiry, 1-16. https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2109559 

Beinert, C., Palojoki, P., Åbacka, G., Hardy-Johnson, P., Engeset, D., Rudjord Hillesund, E., Selvik Ask, A. M., Øverby, N. C. & Nordgård Vik, F. (2021). The mismatch between teaching practices and curriculum goals in Norwegian Home Economics classes: a missed opportunity. Education Inquiry, 12(2), 183-201. https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1816677 

Bjørkkjær, T., Palojoki, P. & Beinert, C. (2024). Harnessing the untapped potential of food education in schools: Nurturing the school subject Food and Health. Maternal & child nutrition, 20(S2), e13521. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mcn.13521 

Helland, M., Sandvik, C., Ask, A. S. & Aadland, E. K. (2023). Young students' perception of the health perspective in the Norwegian school subject Food and Health. Journal of the International Society for Teacher Education, 27(2), 41-57. https://doi.org/10.26522/jiste.v27i2.4422 

Læreplaner og lærebøker (grunnskolens)

Lærebøker (grunnskolen)

Landslaget for mat og helse i skolefaget

Matportalen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

  • Webinarserie for mat og helse. Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psykisk helse og vurdering- LInk

Flere masteroppgaver og avhandlinger

søk i ORIA - limit materialtype - link

søk i Google scholar - link

Se emnet Fagdidaktikk

Se emnesiden Entreprenørskap

Se emnet mat og kultur

Mat og helse i grunnskolen, et lite utvalg av Bøker, læreplan, lærebøker