Skip to Main Content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Oppgaveskriving

Se også

  • Søk &  Skriv - Kjeldebruk og flere eksempler også fra Høgskolen Volda, APA / eksempelsamlingen
  • APA generator (Fra scribbr.dk)
  • APA 7 style org: Eksempler på kilder i referanselisten (hvordan kildene skal føres i litteraturlisten på slutten av dokumentet)- og mer informasjon om In-text citations, dvs. hvordan du henviser til kilden i teksten
  • APA bloggen finner du mange svar på ofte spurte spørsmål. Bloggen som driftes av American Psycholocial Association, utgiver av stilen: https://apastyle.apa.org/blog
  • APA stilen - nettkurs fra UiA
  • Se også modulene 11 og 12 i kurset om Akademisk skriving v Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

  • Se også nettkurset Smart start (fra UiS): "Kilder og kildebruk handler om mer enn bare referering, og mange studenter syns dette er en utfordrende del av det å studere. I dette kurset har vi derfor prøvd å sammenfatte og forenkle ulike aspekter knyttet til kilder"  Gå til Smart start

Kurs i kildebruk og referanseteknikk.

Gå til libguides.uia.no/kilder

Bøker om oppgaveskriving i ORIA (bibliotekkatalogen)

  • se hylleplassering: 808.066

Kurs i Akademisk skriving UiA

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

 

Smart start (fra UiS): 

"Kilder og kildebruk handler om mer enn bare referering, og mange studenter syns dette er en utfordrende del av det å studere. I dette kurset har vi derfor prøvd å sammenfatte og forenkle ulike aspekter knyttet til kilder"  Gå til Smart start

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Akademisk skriving podkas

"Skrivetips og studieteknikk rett på øret"

Gå til Podkasten om akademisk skriving