Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Mat og helse i grunnskolen

​Bøker i biblioteket

Søk ORIA - via ORIA finner du også treff på artikler. Et utvalg bøker og artikler nedenfor

Databaser og nettsteder, se førstesiden

Søkeord ....

 • "home economic*"
 • "home and consumer studies"
 • "food and health" OR "nutrition and health"
 • cooking
 • "meal preparation*"
 • teaching, education, educational, learning ...
 • classroom*
 • school, primary, elementary, secondary ... "grade 1"  - "grade 2" - grade 3" .... "grade 12"
 • student*, pupil*
 • "food literacy", "nutrition* literacy", "health literacy" ...
 • "food* instruction*", "nutrition instruction", "health education",  curriculum*, lesson*  ...
 • food, nutrition, diet, vegan, vegetarian ...
 • "food skill*" OR "nutrition* skill*"
 • sustainability, "carbon footprint", "environmental impact*", "climate change*"
 • hem- och konsumentkunskap

Eksempler på søk og treff artikler ...

 • Eksempel på søk i ORIA - limit artikler
  • ("mat og helse" OR skolekjøkken* OR heimkunnskap* OR matlaging*) AND (grunnskole* OR barneskole* OR skole* OR lære* OR læring OR ungdomsskole* OR skole* OR læreplan* OR rammeplan* OR undervisning*) link til treff
  • "mat og helse*" link
  • Helland, M., Aadland, E. K. ., Ask, A. S., & Sandvik, C. . (2021). Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn. Acta Didactica Norden, 15(1)https://doi.org/10.5617/adno.7994
   • Beinert, C., Palojoki , P. ., Åbacka, G. K. ., Øverby , N. C. ., & Vik, F. N. . (2021). “Is there any sugar in bread?” A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norden15(1).  https://doi.org/10.5617/adno.8078
   • Veka, I., Wergedahl, H., & Holteh, A. (2018). Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse. Acta Didactica Norge, 12(3). https://doi.org/10.5617/adno.4829
   • Bottolfs, M. (2020). Mat og helsefaget i dagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift, 104(2), 181-193. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-08
 • Google scholar søk; sustainability "home economics"- tilsvarende i ERIC & Academic Search Complete (EBSCOhost), link
 • Google scholar: "food and health" teaching norway
  • Ask, A. M. S., Aarek, I., Helland, M. H., Sandvik, C. & Aadland, E. K. (2020). The Challenge of Teaching Food and Health in the First Four Years of Primary School in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 60-70. Link

Bla i tidsskrifter

Læreplaner og lærebøker (grunnskolens)

Lærebøker (grunnskolen)

Landslaget for mat og helse i skolefaget

Matportalen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Webinarserie for mat og helse. Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psykisk helse og vurdering- LInk

Flere masteroppgaver og avhandlinger

 • søk i ORIA - limit materialtype - link
 • søk i Google scholar - link

Se emnet Fagdidaktikk

Se emnesiden Entreprenørskap

Se emnet mat og kultur

Mat og helse i grunnskolen, et lite utvalg av Bøker, læreplan, lærebøker