Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Mat og helse i grunnskolen, Bøker, læreplan, lærebøker

​Bøker i biblioteket

Søk ORIA - via ORIA finner du også treff på artikler. Et utvalg bøker og artikler nedenfor

Søkehjelp bøker og artikler

Læreplaner og lærebøker (grunnskolens)

Lærebøker (grunnskolen)

Landslaget for mat og helse i skolefaget

Matportalen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Webinarserie for mat og helse. Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psykisk helse og vurdering- LInk

 

Et utvalg bøker/avhandlinger/masteroppgaver nedenfor

Flere masteroppgaver og avhandlinger

 • søk i ORIA - limit materialtype - link
 • søk i Google scholar - link

Mat og helse i skolen. Finn artikler ...

Databaser og nettsteder for å finne aritkler

Søkehjelp

Søkeord ....

 • "home economic*"
 • "home and consumer studies"
 • "food and health" OR "nutrition and health"
 • cooking
 • "meal preparation*"
 • teaching, education, educational, learning ...
 • classroom*
 • school, primary, elementary, secondary ... "grade 1"  - "grade 2" - grade 3" .... "grade 12"
 • student*, pupil*
 • "food literacy", "nutrition* literacy", "health literacy" ...
 • "food* instruction*", "nutrition instruction", "health education",  curriculum*, lesson*  ...
 • food, nutrition, diet, vegan, vegetarian ...
 • "food skill*" OR "nutrition* skill*"
 • sustainability, "carbon footprint", "environmental impact*", "climate change*"
 • hem- och konsumentkunskap

Eksempler på søk og treff artikler ...

 • Eksempel på søk i databasen Norske tidsskriftartikler:
  • ("mat og helse" OR skolekjøkken* OR heimkunnskap* OR matlaging*) AND (grunnskole* OR barneskole* OR skole* OR lære* OR læring OR ungdomsskole* OR skole* OR læreplan* OR rammeplan* OR undervisning*) link til treff
  • "mat og helse*"- link til treff
  • Helland, M., Aadland, E. K. ., Ask, A. S., & Sandvik, C. . (2021). Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.7994
   • Beinert, C., Palojoki , P. ., Åbacka, G. K. ., Øverby , N. C. ., & Vik, F. N. . (2021). “Is there any sugar in bread?” A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norden15(1).  https://doi.org/10.5617/adno.8078
   • Veka, I., Wergedahl, H., & Holteh, A. (2018). Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse. Acta Didactica Norge, 12(3). https://doi.org/10.5617/adno.4829
   • Bottolfs, M. (2020). Mat og helsefaget i dagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift, 104(2), 181-193. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-08
 • Google scholar søk; sustainability "home economics"- tilsvarende i ERIC & Academic Search Complete (EBSCOhost), link
 • Google scholar: "food and health" teaching norway
  • Ask, A. M. S., Aarek, I., Helland, M. H., Sandvik, C. & Aadland, E. K. (2020). The Challenge of Teaching Food and Health in the First Four Years of Primary School in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 60-70. Link