Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Mat- og måltidspedagogikk i barnehagen

"Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner... Personalet skal ...legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna" Sitat:  Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Eng, K. F., Lekhal, R., Eriksen, M. L., Helseth, S. & Lekhal, S. (2021). Mat- og måltidspraksisen i et utvalg Norske barnehager – en deskriptiv studie. Norsk tidsskrift for ernæring, 19(4), 1-12. https://doi.org/10.18261/ntfe.19.4.19 
 

Finn bøker på hylla i biblioteket, eller søk i ORIA

Du finner både bøker og artikler i ORIA

Frykt - angst (psykologi) - og frykt for mat: 152.46

Matservering--førskoleopplæring og barneskoleopplæring 372.1716 

Kosthold/Ernæring  - helse: Barn og unge 613.2083

Barnehage: 372.21 - enkelte titler

Kokebøker, matlaging: 641.5 -  641.5622

OM hvordan søke i ORIA, se guiden

Rammeplan for barnehagen

Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Forskrift

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lovdata 

Retningslinjer

Helsedirektoratet. Mat og måltider i barnehagen. Nasjonal faglig retningslinje Nasjonal faglig retningslinje

Bøker

Søk i ORIA, eller let på hylla, se ovenfor - et utvalg av bøker nedenfor:

Artikler

 

Oppslagsverk

Rozin, P. (2015). Food Preferences, Psychology and Physiology of. I Wright, James D International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier.https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.55047-8

Rolls, E. T. (2015). Taste and Smell, Psychology of. I  Wright, James D International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.55050-8

 

Idunn.no

Eksempel på søk i artikler på Idunn.no

barnehage* AND (mat OR matlaging OR måltid* OR kosthold* OR ernæring*) link til treff

 

Internasjonalt

Eksempler

Sepp, H., & Hoijer, K. (2016). Food as a tool for learning in everyday activities at preschool – an exploratory study from Sweden. Food & Nutrition Research, 60(1), 32603. doi:10.3402/fnr.v60.32603. Tilgjengelig fra Pubmed central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055611/ central

Helland, S. H., Øverby, N. C., Myrvoll Blomkvist, E. A., Hillesund, E. R., Strömmer, S., Barker, M. & Bjørkkjær, T. (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds’ acceptance of vegetables. Appetite, 166, 105581. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105581 
 

Eksempel på søk:

Et utvalg artikler om barnehagen og mat/kosthold, fra søk i flere databaser via EBSCOhost databasvert 

Et utvalg artikler om barns smakspreferanser - fra søk i flere databaser via EBSCOhost databasevert

 

Databaser for søk etter forskningsartikler