Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Mat- og måltidspedagogikk i barnehagen

"Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner... Personalet skal ...legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna" Sitat:  Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Finn på hylla i biblioteket

  • Frykt - angst (psykologi) - og frykt for mat: 152.46
  • Matservering--førskoleopplæring og barneskoleopplæring 372.1716 
  • Kosthold/Ernæring  - helse: Barn og unge 613.2083
  • Barnehage: 372.21 - enkelte titler
  • Kokebøker, matlaging: 641.5 -  641.5622

Rammeplan for barnehagen

Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Forskrift

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lovdata 

Retningslinjer

Helsedirektoratet. Mat og måltider i barnehagen. Nasjonal faglig retningslinjeNasjonal faglig retningslinje

 

Artikler- obs husk tilkobling mot UiA

Oppslagsverk

Norske

Enkelte artikler i norske tidskrifter (fra søk i Norart/Norske tidsskriftartikler)

Internasjonalt

Eksempel

 

Søk i ORIA - eller/også alternativt de fagspesfikke databasene som Medline, ERIC (via Pubmed alternativt EBSCOhost). Lenker til databaser her