Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Oria - hele biblioteket i ett søk / The library in one search

Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser. Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som fronter/canvas

Søk & Skriv

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Søk med success (nettkurs)- Søkestrategien Sucess introduseres som en måte å tenke på for å kunne gjøre gode søk.

Bøker i biblioteket

Søk i ORIA etter bøker, rapporter, studentopggaver, artikler

Finn bøker i biblioteket

Oppslagsverk - gode startsteder for søk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science

Søk selv i oppslagsverket

UpToDate

Eksempeler på artikler i UpToDate

Se også systematiske oversikter 

Ernæringsforskning og forskningsmetoder

Les mer om forskningsartikler

Les mer om forskningsartikler på fagsiden helse