Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekressurser

Velkommen

Velkommen til bibliotekets fagside for Ernæring.

Fagsiden hjelper deg med å finne relevant litteratur for ditt emne

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområdet må du koble deg mot UiA nettet.
Biblioteket anbefaler tilkobling med Cisco VPN Anyconnect

ORIA - søk etter bøker og artikler

Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser.

 

 

Via ORIA bestiller du også lån og kopier og du kan fornye dine lån selv. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som CANVAS

Tips til søk

 1. Søke kjente kilder/dokumenter? - søk på tittel, alternativt i kombinasjon med forfatter /eller redaktør.
 2. Søke etter dokumenter om et emne? Start med din problemformuering - hvilke sentrale begreper finnes det i denne? Begrepene er utgangspunkt for ditt søk. Finn mulige søkeord for disse. Det kan finnes flere søkeord: vurder synonymer, vurder norsk, engelsk, vurder relaterte søkeord.
 3. Bruk de boolske  (logiske) operatorene til å koble søkeord sammen
  • OR mellom søkeord betyr treff på enten det ene eller andre ordet, eksempel nutrition OR kosthold OR diet. Du finner også treff som inneholder begge
  • AND mellom søkeord betyr treff som inneholder begge søktermene, eksempel barn AND kosthold. AND er "default" verdi - skriver du inn barn kosthold vil du i en relevanssortert treffliste få treff som inneholder begge søkeordene, dvs AND står mellom søkeordene
  • NB! Bruker du både OR og AND i søket, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR, eksempel  (barn OR children) AND (kosthold OR nutrition), dvs. minst et av ordenen fra hver parentes må forekomme for at du skal få treff
 4. Begrens treffmengden i etterkant (tilpasset ditt søk)- se valg for materialtype  
 5. Via ORIA kan du bestille du dokument som ikke er tilgjengelig. Husk å logge på før du starter søk

For mer systematiske søk, søk etter forskningsartikler anbefales søk i faglige avgrensede databaser som MEDLINE (Via EBSCOhost og/eller PubMed) - i tillegg til databaser for oppsummerte forskningsresultater. Se nedenfor

Ofte brukte databaser

Ofte brukte databaser

Søk i MEDLINE - EBSCOhost - videodemonstrasjon

 • I filmen får du informasjon om CINAHL databasen og innholdet i denne, om søkegrensesnittet til EBSCOhost og andre tilgjengelige databaser som kan søkes via denne som MEDLINE databasen. 
 • CINAHL dekker forskningsartikler fra sykepleiefaglige tidsskrifter og tilgrensende fagområder som fysioterapi og ergoterapi, i tillegg vil enkelte master- og doktoravhandlinger innen sykepleie
 • MEDLINE er den største medisinske helsefaglige databasen, og kan søkes via flere søkegrensesnitt, som EBSCOhost demonstrert under, i tillegg til PubMed og Ovid. I MEDLINE vil du finne forskningsartikler fra medisinske og andre helsefaglige tidsskrifter
 • I filmen gjennomgås et eksempel på søk,  fra problemstilling til valg av søkeord, der gjennomgås viktige søketeknikker for å koble søkeord sammen og valg for å begrense antall treff. Eksempelet viser CINAHL databasen, men tilsvarende blir det for søk i MEDLINE

Bla i filmen

 • 5:46 - Om Søketeknikker - koble søkeord
 • 16:02 - Gjennomføring av søket
 • 19:12 Valg i Limit (begrense antall treff)
 • 21:30 Tilgang til artikkelens tekst
 • 25:30 - søke med bruk av tidligere søkesett, koble søkesett sammen

MERK

I MEDLINE vil det være andre muligheter for å begrense treffmengden via valg i LIMIT. Du vil ikke finne valget Peer Reveiw, da MEDLINE kun indekserer (registrerer) artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter

Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject headings mesh.uia.no alternativt knappen MeSH i MEDLINE og knappen CINAHL subject headings i CINAHL.Du finner også tips til søkeord via søk i databasen Svemed+

MEDLINE via PubMed - Tutorial

MEDLINE databasen kan også søkes via PubMed - se eventuell tutorial

Kontakt bibliotekets fagansvarlig

Ellen Sejersted
epost: Ellen.Sejersted@uia.no


Til stede - treffetider
2etg. bibliotek, veiledningsskranken

 • Onsdag: 10-12
 • Torsdag: 12-14
 • Fredag: 10-12

KontorD2028
 

Skjema hjelp til litteratursøk