Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Food sustainability - Artikler og Bøker

Eksempel på artikler

Søk i SCOPUS (tverrfaglig database)

Loading ...

BØKER, søk ORIA

Pensum ERN127

Rusmisbrukere og kosthold

Statistikk rusavhengige

Kostholdsveiledere Helsedirektoratet
 • Helsedirektoratet (2016). Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Link 
 • Helsedirektoratet. Kostrådene og næringsstoffer. Nasjonale faglige råd. Nasjonale faglige råd. Link Hentet fra .  Se Kap. 2.5 Vitaminer, mineraler. Link
Oppslagsverk - symtomer, tilstander
Finn forskningsartikler
 • MEDLINE (via EBSCOhost. MEDLINE databasen kan også søkes via PubMed): Eksempel på søk, her søkt smalt på ord fra tittel (se TI foran søkeordene) men bredt på ord for rusmisbrukere og ernæring, som gir treff på flere aspekter av emnet:
  • TI ((heroin OR drug OR substance OR alcohol* OR polydrug) N3 (user OR users* OR addict* OR disorder* OR abuse* OR misuse* OR illicit)) AND TI (nutrition* OR diet OR dietary OR vitamin OR malnutrition OR undernutrition* OR mineral OR minerals OR food OR diet OR dietary OR eating OR nutrient​) Lenke til treff
  • Færre treff, alle ord må forekomme i artikkelens tittel:  TI (heroin OR drug OR substance OR alcohol* OR polydrug) AND TI (user OR users* OR addict* OR disorder* OR abuse* OR misuse* OR illicit OR dependenc*) AND TI vitamin  Link
  • Eksempel på treff
   • Sæland, M., Wandel, M., Böhmer, T., & Haugen, M. (2014). Abscess infections and malnutrition--a cross-sectional study of polydrug addicts in Oslo, Norway. Scandinavian Journal Of Clinical And Laboratory Investigation, 74(4), 322–328. https://doi.org/10.3109/00365513.2014.891256

   • Sæland, M., Haugen, M., Eriksen, F.-L., Smehaugen, A., Wandel, M., Böhmer, T., & Oshaug, A. (2009). Living as a drug addict in Oslo, Norway--a study focusing on nutrition and health. Public Health Nutrition, 12(5), 630–636. https://doi.org/10.1017/S1368980008002553 

   • Yazici, A. B., Akcay Ciner, O., Yazici, E., Cilli, A. S., Dogan, B. & Erol, A. (2019). Comparison of vitamin B12, vitamin D and folic acid blood levels in patients with schizophrenia, drug addiction and controls. Journal Of Clinical Neuroscience: Official Journal Of The Neurosurgical Society Of Australasia, 65, 11-16. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.04.031 

   • Jeynes, K. D. & Gibson, E. L. (2017). The importance of nutrition in aiding recovery from substance use disorders: A review. Drug and Alcohol Dependence, 179, 229-239.  https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.07.006  
   • Neale, J., Nettleton, S., Pickering, L. & Fischer, J. (2012). Eating patterns among heroin users: a qualitative study with implications for nutritional interventions. Addiction, 107(3), 635-641. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03660.x
 • Google scholar
  • intitle:herion|drug|polydrug|substance|alcohol intitle:abuse|abusers|addict|addiction|addicts intitle:nutrition|nutritional|vitamin|food|nutrient link
  • Søketeknikker
   • intitle = ord må stå i tittelen
   • | = OR, enten, eller
   • frase " .. .. " ordene må stå ved siden av hverandre
   • I GS vil man finne forskningsartikler, rapporter og studentoppgaver, avhandlinger
   • Eksempel på treff
   • Urhan, M., Ergün, C. & Karadağ, M. G. (2018). An analysis of food consumption status, body weight change and body composition in individuals with substance use disorders: a systematic. Progress in nutrition, 20(supp. 2), 5-28. https://doi.org/10.23751/pn.v20i2-S.5632

Bøker og masteroppgaver fra søk i ORIA og Helsedirektoratet

Se ellers generelle bøker om ernæringslære ovenfor - og tips til eventuelle flere databaser og nettsteder for søk