Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Food sustainability - Artikler og Bøker

Eksempel på artikler

Søk i SCOPUS (tverrfaglig database)

Loading ...

BØKER, søk ORIA

Pensum ERN127

Rusmisbrukere og kosthold

Statistikk rusavhengige

Kostholdsveiledere Helsedirektoratet
 • Helsedirektoratet (2016). Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Link 
 • Helsedirektoratet. Kostrådene og næringsstoffer. Nasjonale faglige råd. Nasjonale faglige råd. Link Hentet fra .  Se Kap. 2.5 Vitaminer, mineraler. Link
Oppslagsverk - symtomer, tilstander
Finn forskningsartikler
 • MEDLINE (via EBSCOhost. MEDLINE databasen kan også søkes via PubMed): Eksempel på søk, her søkt smalt på ord fra tittel (se TI foran søkeordene) men bredt på ord for rusmisbrukere og ernæring, som gir treff på flere aspekter av emnet:
  • TI ((heroin OR drug OR substance OR alcohol* OR polydrug) N3 (user OR users* OR addict* OR disorder* OR abuse* OR misuse* OR illicit)) AND TI (nutrition* OR diet OR dietary OR vitamin OR malnutrition OR undernutrition* OR mineral OR minerals OR food OR diet OR dietary OR eating OR nutrient​) Lenke til treff
  • Færre treff, alle ord må forekomme i artikkelens tittel:  TI (heroin OR drug OR substance OR alcohol* OR polydrug) AND TI (user OR users* OR addict* OR disorder* OR abuse* OR misuse* OR illicit OR dependenc*) AND TI vitamin  Link
  • Eksempel på treff
   • Sæland, M., Wandel, M., Böhmer, T., & Haugen, M. (2014). Abscess infections and malnutrition--a cross-sectional study of polydrug addicts in Oslo, Norway. Scandinavian Journal Of Clinical And Laboratory Investigation, 74(4), 322–328. https://doi.org/10.3109/00365513.2014.891256

   • Sæland, M., Haugen, M., Eriksen, F.-L., Smehaugen, A., Wandel, M., Böhmer, T., & Oshaug, A. (2009). Living as a drug addict in Oslo, Norway--a study focusing on nutrition and health. Public Health Nutrition, 12(5), 630–636. https://doi.org/10.1017/S1368980008002553 

   • Yazici, A. B., Akcay Ciner, O., Yazici, E., Cilli, A. S., Dogan, B. & Erol, A. (2019). Comparison of vitamin B12, vitamin D and folic acid blood levels in patients with schizophrenia, drug addiction and controls. Journal Of Clinical Neuroscience: Official Journal Of The Neurosurgical Society Of Australasia, 65, 11-16. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.04.031 

   • Jeynes, K. D. & Gibson, E. L. (2017). The importance of nutrition in aiding recovery from substance use disorders: A review. Drug and Alcohol Dependence, 179, 229-239.  https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.07.006  
   • Neale, J., Nettleton, S., Pickering, L. & Fischer, J. (2012). Eating patterns among heroin users: a qualitative study with implications for nutritional interventions. Addiction, 107(3), 635-641. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03660.x
 • Google scholar
  • intitle:herion|drug|polydrug|substance|alcohol intitle:abuse|abusers|addict|addiction|addicts intitle:nutrition|nutritional|vitamin|food|nutrient link
  • Søketeknikker
   • intitle = ord må stå i tittelen
   • | = OR, enten, eller
   • frase " .. .. " ordene må stå ved siden av hverandre
   • I GS vil man finne forskningsartikler, rapporter og studentoppgaver, avhandlinger
   • Eksempel på treff
   • Urhan, M., Ergün, C. & Karadağ, M. G. (2018). An analysis of food consumption status, body weight change and body composition in individuals with substance use disorders: a systematic. Progress in nutrition, 20(supp. 2), 5-28. https://doi.org/10.23751/pn.v20i2-S.5632

Bøker og masteroppgaver fra søk i ORIA og Helsedirektoratet

Se ellers generelle bøker om ernæringslære ovenfor - og tips til eventuelle flere databaser og nettsteder for søk