Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Miljøbehandling

  • "Hovedmålsettingen for miljøbehandling er å bedre livskvaliteten for det enkelte individ i øyeblikket" - sitat Solheim, K. (2009, s. 57)
  • "Miljøbehandling favner et bredt og mangfoldig fagfelt ...og har som målsetting å bedre funksjonsevnen i dagliglivet ... og øke trivsel, livskvalitet og velvære ..." sitert i Kirkevold (2010)
  • "Miljøbehandling inngår som et viktig element i demensomsorgen og innebærer at fysiske, psykiske og sosiale faktorer i omgivelsene tilrettelegges på en slik måte at personer med demens kan fungere optimalt til tross for svikten sykdommen medfører" Bergland og Kirkevold (2011)
  • Hva med folkehelseperspektivet? - se Folkehelseloven
  • "Livskvalitet handler om hva enkeltmennesket definerer som et godt liv for seg selv" - sitat Tretteteig (2007)

Eksempler på artikler miljøterapi (aktiviteter) - demens

Flere titler - fra søk i CINAHL

Aktuelle databaser - søk etter forskningsartikler

Systematiske oversikter

Finn forskningsartikler via søk i CINAHL (EBSCOhost)

Aktuelle bøker/artikler

Søk i ORIA