Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Litteratursøk - veiledning

Oppslagsverk og retningslinjer

De kunnskapsbaserte oppslagsverkene gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander.

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner

Noen eksempler

Systematiske oversikter

En systematisk oversikt er "en oversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Oversikten bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt for å innsamle og analyse data fra studiene som er inkludert i oversikten"  Ordliste utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Søk i Cochrane library etter forskningsoversikter (Systematic reviews) Oversikter kan også finnes i MEDLINE og CINAHL

Søk etter forskningsartikler

Søkeord?

"Acquired Immunodeficiency Syndrome Virus"
Africa
AIDS
circumcision
"communicable disease control"
"Developing countries"
"Global health"
"health promotion"
"HIV Education"
"HIV infection*"
"HIV-AIDS Nursing"
infections
"infectious disease transmission"
malnutrition
"maternal health services"
"maternal mortality"
"maternal welfare"
"Medicine, African Traditional"
"Medicine, Traditional"
parturition
pneumonia
"pregnancy complications"
"Public health"
Tanzania
"World health"

Helsefremmende arbeid - litteraturtips

Flere titler i ORIA