Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Bøker og artikler:

Flere 

 • Danielsen, K (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. LInk
 • Lindwall, Stenling, A., & Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur. Oppslag ORIA
 • Holm Ivarsson, Hultqvist, H. L., & Gjestrud, G. (2017). MI : motiverende samtaler : en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (2. utg.) Gyldendal, Kap. 17, Skape motivasjon for endring. Oppslag ORIA
 • Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05 
 • FYSS.se - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. link 

Søk flere i ORIA

Se også hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Se også Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Oppsummert forskning

Eksemler på systematiske rapporter/oversikt

Folkehelseinstituttet (Kunnskapssenteret nå en del av Folkehelseinstituttet)

Omsorgsbibioteket

 • Danielsen, K (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. LInk

Sundhedstyrelsen. Dk

 • Sundhedsstyrelsen (2018) Fysisk træning som behandling - 31 lidelser og risikotilstande (sst.dk). Lenke

Cochrane oversikter

Se også eFyss Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling http://fyssweb.azurewebsites.net/  ett digitalt kunskapsstöd baserat på boken FYSS 2017.

Oppsummert forskning (systeamatic reviews - meta-analyser-metasynteser) kan også søkes via CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 

Fysisk aktiviet - mentale lidelser, psykisk helse

 

Eksempler på søkeord  og søk

søkeord:

 • "physical activity" OR exercise OR running OR walking
 • motivat* OR barrier* OR promot*
 • mental OR mentally OR psychiatric OR depression OR anxiety

...

fysisk aktivitet - sykepleie

fysksik aktivtet - mentale lidelser - sykepleie

 • TI foran søkeord gir treff på ord fra tittel
 • N3 mellom søkeord = nærhet mellom søkeord
 • ".. ... " = søk på frasen, ordene må stå slik for treff
CINAHL

TI ("physical activ*" OR running OR walking OR exercise OR "physical health") AND  TI (mental OR mentally OR psychiatric* OR depress*)  lenke til søk, avgrenset Peer Review, 2005-

 

MEDLINE & CINAHL (EBSCOhost) 
 • TI ("physical activ*" OR running OR walking OR exercise OR "physical health") AND (nurs* N3 (role* OR practice* OR knowledge* OR experiece* OR attitude* OR intervent* OR support* OR care)) AND TI ( depress* or psychiatric* or mentally or mental ) Lenke til søk
SveMed+  

 Ffysisk aktivitet og mentale lidelser: (exp:"Mental Disorders" OR psychiatric) AND ("physical activity" OR exercise OR running OR walking)

Fysisk aktivitet og mentale lidelser - barrierer/ motivasjon - artikler

eksempel på søkeord ovenfor

Noen eksempler på artikler fra søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732
 • Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, In press https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214
 • Farholm, A., Sørensen, M., Halvari, H., & Hynnekleiv, T. (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 17(1), 359. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1528-3
 • Farholm A, Sørensen M, Halvari H. Motivational factors associated with physical activity and quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 2017;31(4):914-921. doi:10.1111/scs.12413.
 • Chapman, J. J., Fraser, S. J., Brown, W. J., & Burton, N. W. (2016). Physical activity preferences, motivators, barriers and attitudes of adults with mental illness. Journal Of Mental Health (Abingdon, England), 25(5), 448–454. 
 • Tetlie T, Heimsnes MC, & Almvik R. (2009). Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why? Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 47(2), 32–40. https://doi.org/10.3928/02793695-20090201-14
 • Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2013). An ethnographic study of the incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2514–2524. https://doi.org/10.1111/jan.12136
 • Bailey, J. (2011). Incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness: A narrative synthesis of quantitative, qualitative and mixed methods studies. Journal of Advanced Nursing., 67(4), 690-708.
 • Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01
 • Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289
 • Stanton, R., Reaburn, P., & Happell, B. (2015). Barriers to exercise prescription and participation in people with mental illness: the perspectives of nurses working in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 22(6), 440–448. https://doi.org/10.1111/jpm.12205
 • Stanton R, Donohue T, Garnon M, Happell B. Participation in and Satisfaction With an Exercise Program for Inpatient Mental Health Consumers. Perspectives In Psychiatric Care. 2016;52(1):62-67. doi:10.1111/ppc.12108.
 • Suija, K., Pechter, U., Kalda, R., Tähepõld, H., Maaroos, J., & Maaroos, H.-I. (2009). Physical activity of depressed patients and their motivation to exercise: Nordic Walking in family practice. International Journal Of Rehabilitation Research. Internationale Zeitschrift Fur Rehabilitationsforschung. Revue Internationale De Recherches De Readaptation, 32(2), 132–138. https://doi.org/10.1097/MRR.0b013e32831e44ef

Eksemempel på søk Google scholar

Depresjon motivasjon/barrier for fysisk aktivitet...

barrier|barriers|view|views|motivation|motivational intitle:physical activity intitle:depressed|depression patient|patient qualitative|interview|interviews|experience|themes|thematic

intitle= ord i tittel

| = OR 

AND er default verdi

link til søk

 

se også Doktoravhandling

Farholm, A. (2017). Motivation and Physical Activity in Individuals with Severe Mental Illness.Avhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2017. Lenke Omtale nih.no og på napha.no

Kliniske oppslagsverk

 

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer

 • Danielsen, K (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. LInk
 • Lindwall, Stenling, A., & Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur. Oppslag ORIA
 • Holm Ivarsson, Hultqvist, H. L., & Gjestrud, G. (2017). MI : motiverende samtaler : en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (2. utg.) Gyldendal, Kap. 17, Skape motivasjon for endring. Oppslag ORIA
 • Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05 

Se også Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Friluftsliv

Se mer om fysisk aktivitet og helse på fagsiden idrett