Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Bøker: Fysisk aktivitet og psykisk helse

Søk flere i ORIA

Se hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Oppsummert forskning

Se også eFyss Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling http://fyssweb.azurewebsites.net/  ett digitalt kunskapsstöd baserat på boken FYSS 2017.

Oppsummert forskning (systeamatic reviews - meta-analyser-metasynteser) kan også søkes via CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Eksempler

  • McDowell, C. P., Dishman, R. K., Gordon, B. R., & Herring, M. P. (2019). Physical Activity and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. American Journal of Preventive Medicine, 57(4), 545–556. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.05.012

 

Finn forskningsartikler: CINAHL - MEDLINE - Svemed+

Eksempler på søk

søkeord:

"physical activity" OR exercise OR running OR walking

motivat* OR barrier* OR promot*

mental OR mentally OR psychiatric OR depression OR anxiety

...

fysisk aktivitet - sykepleie

fysksik aktivtet - mentale lidelser - sykepleie

  • TI foran søkeord gir treff på ord fra tittel
  • N3 mellom søkeord = nærhet mellom søkeord
  • ".. ... " = søk på frasen, ordene må stå slik for treff
CINAHL

TI ("physical activ*" OR running OR walking OR exercise OR "physical health") AND  TI (mental OR mentally OR psychiatric* OR depress*)  lenke til søk, avgrenset Peer Review, 2005-

 

MEDLINE & CINAHL (EBSCOhost) 
  • TI ("physical activ*" OR running OR walking OR exercise OR "physical health") AND (nurs* N3 (role* OR practice* OR knowledge* OR experiece* OR attitude* OR intervent* OR support* OR care)) AND TI ( depress* or psychiatric* or mentally or mental ) Lenke til søk
Svemed+  

 Ffysisk aktivitet og mentale lidelser: (exp:"Mental Disorders" OR psychiatric) AND ("physical activity" OR exercise OR running OR walking)

Fysisk aktivitet og mentale lidelser - barrierer/ motivasjon - artikler

eksempel på søkeord ovenfor

Noen eksempler på artikler fra søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732

Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, In press https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214

Farholm, A., Sørensen, M., Halvari, H., & Hynnekleiv, T. (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 17(1), 359. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1528-3

Farholm A, Sørensen M, Halvari H. Motivational factors associated with physical activity and quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 2017;31(4):914-921. doi:10.1111/scs.12413.

Chapman, J. J., Fraser, S. J., Brown, W. J., & Burton, N. W. (2016). Physical activity preferences, motivators, barriers and attitudes of adults with mental illness. Journal Of Mental Health (Abingdon, England), 25(5), 448–454. 

Tetlie T, Heimsnes MC, & Almvik R. (2009). Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why? Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 47(2), 32–40. https://doi.org/10.3928/02793695-20090201-14

Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2013). An ethnographic study of the incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2514–2524. https://doi.org/10.1111/jan.12136

Bailey, J. (2011). Incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness: A narrative synthesis of quantitative, qualitative and mixed methods studies. Journal of Advanced Nursing., 67(4), 690-708.

Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01

Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289

Stanton, R., Reaburn, P., & Happell, B. (2015). Barriers to exercise prescription and participation in people with mental illness: the perspectives of nurses working in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 22(6), 440–448. https://doi.org/10.1111/jpm.12205

Stanton R, Donohue T, Garnon M, Happell B. Participation in and Satisfaction With an Exercise Program for Inpatient Mental Health Consumers. Perspectives In Psychiatric Care. 2016;52(1):62-67. doi:10.1111/ppc.12108.

Suija, K., Pechter, U., Kalda, R., Tähepõld, H., Maaroos, J., & Maaroos, H.-I. (2009). Physical activity of depressed patients and their motivation to exercise: Nordic Walking in family practice. International Journal Of Rehabilitation Research. Internationale Zeitschrift Fur Rehabilitationsforschung. Revue Internationale De Recherches De Readaptation, 32(2), 132–138. https://doi.org/10.1097/MRR.0b013e32831e44ef

 

se også Doktoravhandling

Farholm, A. (2017). Motivation and Physical Activity in Individuals with Severe Mental Illness.Avhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2017. Lenke Omtale nih.no og på napha.no

Kliniske oppslagsverk

 

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer - mentale lidelser -Bøker

Se mer om fysisk aktivitet og helse på fagsiden idrett