Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Retningslinjer - prosedyrer. Lover og forskrifter. Bøker

Helsedirektoratet (2019). Pårørendeveileder. Nasjonal veiler. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Lovdata

Etiske retningslinjene for sykepleiere

Helsepersonelloven (1999). Lovdata

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lovdata 

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lovdata 

Psykisk helsevernloven (1999). Lovdata 

Spesialisthelsetjenesteloven (1999).  Lovdata 

Verdighetsgarantiforskriften. (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Lovdata

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000).  Lovdata 

Regjeringen. no (202). Vi – de pårørende Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. Link

Helsedirektoratet. (2015). Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner. Link

Se også Lover-forskrifter - lenkesamling fra Helsedirektoratet

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Søkeord

Generelle.. foreldre - ektefelle barn

"next of kin*"

"loved one"

relatives

caregiver*

"Caregiver Burden"

"Caregiver Attitudes"

"Caregiver Support"

carer

carers

family

"Visitors to Patients"

parent*

mother*

father*

maternal*

Spouses

child

children

sibling*

brother*

sister*

"Parent-Child Relations"

CINAHL emneord:

"Children of Impaired Parents" (MeSH: "Child of Impaired Parents")

Children of one or more parents afflicted by an organic, psychiatric, or behavioral disorder. Material on this subject tends to focus on the child from the social, behavioral, or psychological viewpoint, rather than the genetic. Use with any age group.

"Children of Alcoholics"

Sykepleie - familie: 

CINAHL emneord: 

"Professional-Family Relations"

(The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)

"Family Centered Care"

Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

Litteraturtips - Barn som pårørende

Barn som pårørende - noen eksempler ...

Hauger, B., Wiker, M. & Hamnes, B. (2020). Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende. Nordisk sygeplejeforskning, 10(4), 266-279. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-04-05. Artikkelens hensikt: "Hensikt: Å utforske sykepleieres opplevelser med oppfølging av barn som pårørende av kreftpasienter i palliativ fase i sykehjem" Link til idunn.no 

Thorsen, E, 2018. Barn som pårørende. I Norske elektronisk legehåndbok. Følg lenken - velg deretter Logg inn - allrede NEL bruker (du må være tilkoblet UiA med eduVPN for tilgang) Lenke

Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538. Fra sammendraget: ... "An illness or injury sustained by a family member affects all family members. It is consequently important that a child’s need to be involved in a family member’s care is clearly recognized by healthcare professionals. The aim of this study was to describe healthcare professionals’ approaches to children as relatives of a parent being cared for in a clinical setting"

Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004

Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Uklare rammer gjör det vanskelig å ivareta barn som pårörende. Sykepleien Forskning, 13(e-65521), 1-21. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65521

Halsa, A. & Aubert, A.-M. Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer. Fokus på familien, 44(1), 67-88. https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487-2016-01-06

Yamamoto, R., & Keogh, B. (2018). Children's experiences of living with a parent with mental illness: A systematic review of qualitative studies using thematic analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 25(2), 131-141. doi:10.1111/jpm.12415

Winterberg G, Korum J, Vold H, Wilberg T. Barn som pårørende. En undersøkelse i Sykehuset Innlandet. Forskningsrapport nr.163/2014. Gjøvik; Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Lillehammer 2014.  https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/226185/163_2014_forskrapp.pdf

Ruud T, Birkeland B, Faugli A, Hagen AK, Hellman A, Hilsen M, et al. Barn som pårørende – Resultater fra en multisenterstudie. Lørenskog: NAPHA, Akershus universitetssykehus HF, 2015 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/barn-som-parorende-resultater-fra-en-multisenterstudie/

Gamst KT. Profesjonelle barnesamtaler, Å ta barn på alvor. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget; 2017. Søk opp boka i ORIA

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2