Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Litteraturtips ...

søkeord ....

 • covid*
 • CoV
 • Coronavirus*
 • Disease Outbreaks
 • pandemic*
 • epidemic*
 • MERS
 • SARS
 • H7N9 
 •  H1N1
 • "swine disease*"
 • "swine flu*"
 •  Quarantine
 • ...

Eksempel på søkestreng

(coronavirus* OR "corona virus*" OR coronavirinae OR coronaviridae OR betacoronavirus OR covid19 OR "covid 19" OR "covid-19" OR nCoV OR "CoV 2" OR CoV2 OR sarscov2 OR "SARS-CoV-2" OR 2019nCoV OR "novel CoV" OR "wuhan virus")

Eksempelsøk - søk etter forskningsartikler

 • Sykepleiere - erfaringer covid19 - kvalitative studier (MEDLINE/CINAHL). LINK
 • Covid og  Norge - med ord i tittelen (MEDLINE & CINAHL ) - link - legg til eventuelle flere søkeord
 • Tidsskrift for den norske lægeforening: link
 • Idunn.no - covid koronavirus
 • MEDLINE - impact på folkehelse; som ernæring, fysisk aktivitetet, inaktivetet, mental helse, søvn .. eksempelsøk - link- avgrenset oversiktstudier