Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Faglige essay

Hva er et essay?

Dietrichson, S. (2016). Hva er et essay? Sykepleien, 11(1), 92-95. https://sykepleien.no/forskning/2016/05/hva-er-et-essay 

Noen eksempler på essay fra Sykepleien

Tønnessen, S. (2013). Faglige forutsetninger for forsvarlighetsbegrepet. Sykepleien Forskning, 8(2), 188-161. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0057 

https://sykepleien.no/forskning/2021/06/se-et-annet-menneskes-smerte-er-forpliktes-moralsk 

https://sykepleien.no/forskning/2021/06/norske-faguttrykk-fremfor-engelske-hvorfor-sa-vanskelig-hvorfor-sa-lett

Side 70 i heftet  https://sykepleien.no/sites/default/files/2021-03/sy_2021-03-05%20mini.pdf 

Og artikkel i Nordisk helsefaglig tidsskrift https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2566

Bøker om essay - oppgaveskriving, søk i ORIA