Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Faglige essay

Hva er et essay?

Dietrichson, S. (2016). Hva er et essay? Sykepleien, 11(1), 92-95. https://sykepleien.no/forskning/2016/05/hva-er-et-essay 

Noen eksempler på essay fra Sykepleien

Tønnessen, S. (2013). Faglige forutsetninger for forsvarlighetsbegrepet. Sykepleien Forskning, 8(2), 188-161. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0057 

https://sykepleien.no/forskning/2021/06/se-et-annet-menneskes-smerte-er-forpliktes-moralsk 

https://sykepleien.no/forskning/2021/06/norske-faguttrykk-fremfor-engelske-hvorfor-sa-vanskelig-hvorfor-sa-lett

Side 70 i heftet  https://sykepleien.no/sites/default/files/2021-03/sy_2021-03-05%20mini.pdf 

Og artikkel i Nordisk helsefaglig tidsskrift https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2566

Bøker om essay - oppgaveskriving, søk i ORIA