Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Bøker som kilde

 "Bruk pensumbøker og fagbøker når du trenger en grunnleggende innføring i et tema du ikke kjenner fra før og for å finne kunnskap som endrer seg lite over tid" - sitat Kildekompasset.no Se mer informasjon om bøker

Søk etter bøker i  ORIA  Se søketips for ORIA

Let på hylla

Bøkene er oppstilt etter dewey klassifikasjonssystem i biblioteket. Du kan lete etter aktuelle bøker ved å kikke i hyllene på aktuelle emner. Klikk på nummer nedenfor for oppslag i ORIA på emnet - eller søk selv i ORIA  Se søketips for ORIA

I Kristiansand finner du emner 0-3 i 1. etg. og 4-9 i 2. etg.

Dewey
   
Beskrivelse

001.01

   

Vitenskapsteori, se også forskningsmetoder 610.72, 610.73072, 300.72

001.4

   

Forskningsmetoder, se også 610.72 og 610.73072, 300.72

150-159

   

Psykologi

155.4

   

Barnepsykolog

155.9

   

Katastrofer, kriser, sorg

170-179

   

Etikk

174.2

   

Helsevesen - sykepleie : etikk

179.7

   

Eutanasi

200-299

   

Religion

300-399

   

Samfunnsfag. Rettsvitenskap. Sosialmedisin. Pedagogikk

302.2

   

Kommunikasjon. Se også 610.730699

344.04

   

Helserett

362.1

   

Helsevesen

362.2

   

Psykisk helsevern, se også 616.89

362.4

   

Funksjonshemmede

362.6

   

Eldreomsorg, se også 618.97

610-619

   

Medisin. Sykepleie. Helsefag

610.73

   

Generell sykepleie. Sykepleie knyttet til enkelte sykdommer, se under sykdommen

610.7301

   

Sykepleieteorier - og modeller

610.73068

   

Sykepleiediagnoser. Sykepleiedokumentasjon. Pleieplaner. Prosedyrer

610.730699

   

Sykepleie - pasient relasjoner. Kommunikasjon. Pasientundervisning. Åndelig omsorg

610.73072

   

Forskningsmetoder : sykepleie

610.7309

   

Sykepleiehistorie

611

   

Anatomi

612

   

Fysiologi

613

   

Helsespørsmål

613.2

   

Ernæring

613.7

   

Fysisk aktivitet. Fitness

615-615.9

   

Legemidler. Terapi

615.1

   

Legemilder. Legemiddelberegning

615.5

   

Alternative behandlingsformer

615.82

   

Fysioterapi

616- 616.9

   

Sykdommer. Sykepleie til pasienter med...

616.025

   

Førstehjelp. Se også 617...

616.028

   

Intensivsykepleie

616.029

   

Palliativ pleie. Terminalpleie

616.0472

   

Smerter

616.075

   

Diagnose. Kliniske prøvetakinger. Blodprøvetaking

     

Enkelte sykdommer...

616.08

   

Psykosomtatiske sykdommer.

616.1

   

Hjerte- og karsykdommer

616.2

   

Sykdommer i åndedrettsorganer

616.3

   

Fordøyelsessykdommer

616.4

   

Endokrine sykdommer

616.5

   

Hudsykdommer. Dermatologi

616.6

   

Sykdommer i nyrer og urinledere

616.7

   

Muskel- og skjelettsykdommer

616.8

   

Nevrologi

616.89

   

Psykiatri. Se også 362.2 Psykisk helsevern

616.890231

   

Psykiatrisk sykepleie

616.9

   

Infeksjonssykdommer

617-617.9

   

Kirurgi

617.0231

   

Kirurigisk sykepleie. Operasjonssykepleie. se også

     

Idrettsskader Idrettsmedisin

617.14

   

Sår. Sårbehandling. Se også hudsykdommer, 616.5

       
       

617.91

   

Operasjonsteknikk. Pre- postoperativ sykepleie. Se også 617.0231

617.96

   

Anestesi. Anestesisykepleie

618.92

   

Pediatri. Barnesykdommer

618.9200231

   

Barnesykepleie

618.97

   

Geriatri. Se også 362.6

618.970231

   

Geriatrisk sykepleie

618.97683

   

Demens

Elektronisk tilgjengelige bøker

UB tilbyr ca 200 000 elektroniske bøker (ebøker). Dersom du befinner deg utenfor universitetsområdet må du koble deg til UiA nettet via CISCO VPN Anyconnect

  • Søk i ORIA - avgrens til materialtype elektroniske bøker
  • Bla i samlinger