Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Finn bøker: søk i ORIA - let på hylla. Via ORIA finner du også artikler, fag og forskningsartikler

 

 "Bruk pensumbøker og fagbøker når du trenger en grunnleggende innføring i et tema du ikke kjenner fra før og for å finne kunnskap som endrer seg lite over tid" - Se mer på  nettstedet Søk & skriv

Søk - finn - og bestill bøker eller artikler (fag- og forskningsartikler) via bibliotekbasen. Gå til: ORIA

Søketips:

Å finne dokument om et emne. Se ORIA søkeguiden

tips til litteratur finnerd du også emnesidene

Mer informasjon om lån og bestillinger

Bøker er oppstilt etter Dewey systemet, let gjerne på hylla etter bøker for ditt emne/fag, se nedenfor. Du kan også få tilps til litteratur ved å gå hyllelangs i bilioteket, eller slå opp i ORIA på emnet. Lenker til oppslag i ORIA fra emnet finner du nedenfor

Dewey - hylleoppstilling
i biblioteket etter fag
og emner:
Beskrivelse emne/fag/tema

001.01

Vitenskapsteori, se også forskningsmetoder 610.72, 610.73072, 300.72

001.4

Forskningsmetoder, se også 610.72 og 610.73072, 300.72

150-159

Psykologi

155.4

Barnepsykolog

155.9

Katastrofer, kriser, sorg

170-179

Etikk

174.2

Helsevesen - sykepleie : etikk

179.7

Eutanasi

200-299

Religion

300-399

Samfunnsfag. Rettsvitenskap. Sosialmedisin. Pedagogikk

302.2

Kommunikasjon. Se også 610.730699

344.04

Helserett

362.1

Helsevesen

362.173

helsetjenester - sykepleietjenester. Helsesykepleie. Se også 610.73

362.2

Psykisk helsevern, se også 616.89

362.4

Funksjonshemmede

362.6

Eldreomsorg, se også 618.97

610-619

Medisin. Sykepleie. Helsefag

610.73

Generell sykepleie. Sykepleie knyttet til enkelte sykdommer, se under sykdommen

610.7301

Sykepleieteorier - og modeller

610.73068

Sykepleiediagnoser. Sykepleiedokumentasjon. Pleieplaner. Prosedyrer

610.730699

Sykepleie - pasient relasjoner. Kommunikasjon. Pasientundervisning. Åndelig omsorg

610.73072

Forskningsmetoder : sykepleie

610.7309

Sykepleiehistorie

611

Anatomi

612

Fysiologi

613

Helsespørsmål

613.2

Ernæring

613.7

Fysisk aktivitet. Fitness

615-615.9

Legemidler. Terapi

615.1

Legemidler. Legemiddelberegning

615.5

Alternative behandlingsformer

615.82

Fysioterapi

616- 616.9

Sykdommer. Sykepleie til pasienter med...

616.025

Førstehjelp. Se også 617...

616.028

Intensivsykepleie

616.029

Palliativ pleie. Terminalpleie

616.0472

Smerter

616.075

Diagnose. Kliniske prøvetakinger. Blodprøvetaking

 

Enkelte sykdommer...

616.08

Psykosomtatiske sykdommer.

616.1

Hjerte- og karsykdommer

616.2

Sykdommer i åndedrettsorganer

616.3

Fordøyelsessykdommer

616.4

Endokrine sykdommer

616.462 Diabetes

616.5

Hudsykdommer. Dermatologi

616.6

Sykdommer i nyrer og urinledere

616.7

Muskel- og skjelettsykdommer

616.8

Nevrologi

616.89

Psykiatri. Se også 362.2 Psykisk helsevern

616.890231

Psykiatrisk sykepleie

616.9

Infeksjonssykdommer

616.994 Kreft
616.9940231 Kreftsykepleie

617-617.9

Kirurgi

617.0231

Kirurgisk sykepleie. Operasjonssykepleie. se også

 

Idrettsskader Idrettsmedisin

617.14

Sår. Sårbehandling. Se også hudsykdommer, 616.5

   
   

617.91

Operasjonsteknikk. Pre- postoperativ sykepleie. Se også 617.0231

617.96

Anestesi. Anestesisykepleie

618.92

Pediatri. Barnesykdommer

618.9200231

Barnesykepleie

618.97

Geriatri. Se også 362.6

618.970231

Geriatrisk sykepleie

618.97683

Demens

808.066 Oppgaveskriving
809.933561 Skjønnlitteratur som omhandler medisin,sykdom - avgrens eventuelt treffmengden til språk
810-899 Enkelte lands skjønnlitteratur: Norsk skjønnlitteratur 839.82. Dansk 839.82 Amerikansk 810 Engelsk 820
  Skjønnlitteratur - som omhandler helse-sykdom, eksempel på søk i ORIA - avgrens eventuelt trefflisten til språk