Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket

Tips - ta en kikk på våre hyller, se aktuelle hylleplasseringer nedenfor. Søk etter bøker, rapporter, studentoppgaver, artikler mm i ORIA

Se også emnet Diabetes

Kunnskapsbaserte oppslagsverk "Point of care"

"Kliniske oppslagsverk eller point-of-care tools som de kalles på engelsk, er elektroniske oppslagsverk
som gir god og rask oversikt over diagnose, behandling, prognose etc. for en lang rekke tilstander. I
point-of-care-begrepet ligger at de skal kunne brukes i pasientmøtet for å gjøre raske oppslag og få
raske svar".
(Medisinsk bibliotek (UiO) (2014). Kliniske opplsagsverk en veilednign)

Eksempler på innhold

Lenker til oppslagsverkene: 

Retningslinjer

Se lenkesamling til retningslinjer fra helsebiblioteket.no

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser for søk: 

Noen treff fra søk..

Cochrane

 • Eccleston C, Fisher E, Law E, Bartlett J, Palermo TM. Psychological interventions for parents of children and adolescents with chronic illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD009660. 
 • Parab Chitra, S., Cooper, C., Woolfenden, S., & Piper Susan, M. (2013). Specialist home-based nursing services for children with acute and chronic illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6). 

Tips til søk i CINAHL &  MEDLINE (EBSCOhost)

søk på ord for oversikter, begrenset til ord i artikkelens tittel. Søk og legg til ...AND TI (review*  OR meta-analys*  OR metaanalys* OR metasynthes*)

Søk etter forskningsartikler

Søkeord ...

Kronisk syke

Sykdommer

 • "Chronic Disease*"
 • "Chronic Pain"
 • "chronic ill*"
 • "pulmonary disease chronic obstructive"
 • "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"
 • copd
 • "Chronic Obstructive Pulmonary Disease"
 • diabetes
 • "Diabetes Mellitus"
 • "Diabetes Mellitus, Type 1"
 • "Diabetes Mellitus, Type 2"
 • (diabetes N2 type 2)

Avgrens eventuelt emnet med subheadings - aspekt psychosocial i CINAHL og Psychological i MEDLINE

Mestring
 • "Adaptation, Psychological"
 • cope
 • coping
 • bandura
 • self-efficacy
 • "self care"
 • self-care
 • "self mangement"
 • "self mangement programs"
 • "self-help group*"
 • "sense of coherence"
 • soc
 • "disease management"
 • hope
 • hopelessness
 • power
 • motivation
 • empowerment*
 • ...

Erfaringer

holdninger

opplevelser

 • experience OR experiences OR experienced
 • "social isolation"
 • stigma
 • well-being
 • fatigue
 • "attitude to health"
 • "body image"
 • "Self Concept"
 • "quality of life"
 • qol
 • hrqol
 • ...

Avrens søket til kvalitative studier med søk på ord for dette ... AND (qualitiative OR phenomenolog* OR thematic OR themes OR interview* OR experience*)

Pårørende

familie

søsken

ektefelle

nære personer

 • family OR families
 • parents OR parent
 • mother OR mothers OR father OR fathers OR maternal OR paternal
 • "Professional-Family Relations"
 • "next of kin*"
 • cares OR carer
 • caregiver OR caregivers OR caregiving
 • spouse OR spouses
 • "loved one"
 • "significant other* OR "significant others" 
 • TI relatives
 • kinship OR kinships

 Se flere termer for opplevelser, følelser/sykepleie-pasient-relasjoner

Emneord

Tips

Søk på norsk i Svemed+ - legg merke til oversettelse av titlene og MeSh brukt på relevante treff 

Flere bøker

Mestring- bøker i biblioteket

Søkeord

 • "Adaptation, Psychological"
 • Cope
 • Coping
 • "Self Efficacy"
 • "Self-Efficacy"
 • empower*
 • ...

Se mer om mestring