Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Lover, forskrifter og etiske retningslinjer

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket

Søk i ORIA for å finne bøker

Tips - ta en hyllevandring i bibliotek - se aktuelle hylleplasseringer:

Flere

 • Ruud, A. K. (2011). Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. Oppslag i ORIA

"Point-of-care" Kliniske - kunnskapsbaserte oppslagsverk

Bla i emner

Retningslinjer, prosedyrer

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser/nettsteder for søk:

 • Cochrane library
 • Joanna Briggs Institute
 • Nasjonale sentre som Folkehelseinstituttet
 • Oversikter kan også finnes via søk i CINAHL og MEDLINE - avgrens søket til oversikter feks AND TI review* OR TI meta* - eller via limit - valg fra Clinical queries

Eksempler

 • Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic reviews.  https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub4
 • Bice, A. A. & Wyatt, T. H. (2017). Holistic Comfort Interventions for Pediatric Nursing Procedures: A Systematic Review. Journal of Holistic Nursing, 35(3), 280-295. https://doi.org/10.1177/0898010116660397
 • Kusi Amponsah, A., Björn, A., Bam, V. & Axelin, A. (2019). The Effect of Educational Strategies Targeted for Nurses on Pain Assessment and Management in Children: An Integrative Review. Pain Management Nursing, 20(6), 604-613. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.03.005
 • Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185
 • Woragidpoonpol, P., Yenbut, J., Picheansathian, W. & Klunklin, P. (2013). Effectiveness of non-pharmacological interventions in relieving children's postoperative pain: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 11(10), 117-156. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2013-926

Søk etter fag- og forskningsartikler i Svemed (Nordiske artikler)

Start søk i Svemed+ (OBS databasen er ikke oppdatert etter 2019)

Svemed+ bruker de medisinske emneordene fra MeSH - noen aktuelle søkeord kan være

 • Barn på sykehus: "Child, Hospitalized"
 • Nyfødte: "Infant, Newborn"
 • Prematurt spedbarn: "Infant, Premature" se også Premature fødsel: "Premature Birth"
 • Du kan finne flere via søk i mesh.uia.no- eller søke med norske ord i Svemed+

Eksempler på søk

Søk etter forskningsartikler i CINAHL (EBSCOhost)

Start søk i CINAHL (via EBSCOhost) 

Forslag til søkeord nedenfor 

Merk: feltkode MH foran søkeord = søk på CINAHL emneord. MM foran søkeord = søk på CINAHL emneord, der dette emnet er hovedfokus i artikkelen. Settes ikke feltkode foran søkeordene søkes det både fra ord i tittel, sammendrag, eller ord fra emneord) 

Via EBSCOhost finner du også databasen MEDLINE

Artikler - eksempler - barn på sykehus/prosedyrer - opplevelser - mestring

Fra søk i CINAHL (EBSCOhost)

Søkeord ...

 • Inpatients - avgrense til aldersgruppe: Age Groups: Child, Preschool: 2-5 years, Child: 6-12 years OR 
 • "Child, Hospitalized"
 • child* AND (hospital* OR inpatient*)
 • Venipuncture* OR Injection* OR Needles OR needle
 • procedure*
 • pain
 • fear OR anxiety OR worry OR worrying OR scared OR scaring ...
 • child OR children OR pediatric
 • "Patient Attitudes" OR experience* OR perception* OR "Patient Satisfaction" - attitude* OR perception* OR experience*
 • cope OR coping OR adapt* OR salutogen* OR empower*
 • psychosocial
 • Eksempel på søk på CINAHL emneord, avgrenset til psykososiale faktorer: (MH "Child, Hospitalized/PF")  - limit: Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish Lenke til søk
 • Eksempel på søk i CINAHL - ord fra tittelTI ((child OR children) AND (Procedur* OR needle OR needles OR venipuncture*))

Eksempler på artikler funnet

Pelander, T., & Leino-Kilpi, H. (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00770.x

Söderbäck, M. (2013). Young (3–5 year-old) children’s ways of engagement in care procedures involving venepuncture. Journal of Research in Nursing, 18(7), 636–648. https://doi.org/10.1177/1744987111434191

Karlsson, K., Dalheim Englund, A.-C., Enskär, K., Nyström, M., & Rydström, I. (2016). Experiencing Support During Needle-Related Medical Procedures: A Hermeneutic Study With Young Children (3–7 Years). Journal of Pediatric Nursing, 31(6), 667–677. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.06.004

Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063

Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097

Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185

Ford, K. (2011). ‘I didn’t really like it, but it sounded exciting’: Admission to hospital for surgery from the perspectives of children. Journal of Child Health Care, 15(4), 250–260. https://doi.org/10.1177/1367493511420185

Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637

Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL

og flere ... procedure*

 • Ueki, S., Yamagami, Y., & Makimoto, K. (2019). Effectiveness of vibratory stimulation on needle-related procedural pain in children: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports, 17(7), 1428–1463. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003890
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), Cd005179. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub3
 • Wieland, L. S. (2019). Psychological Interventions for Needle-Related Procedural Pain and Distress in Children and Adolescents: Summary of a Cochrane Review. Explore: The Journal of Science & Healing, 15(1), 74–75. https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.10.014
 • Karakaya, A., & Gözen, D. (2016). The Effect of Distraction on Pain Level Felt by School-age Children During Venipuncture Procedure—Randomized Controlled Trial. Pain Management Nursing, 17(1), 47–53. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.08.005
  Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL
 • Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. Fulltekst via ProQuest
 • Ives M, & Melrose S. (2010). Immunizing children who fear and resist needles: is it a problem for nurses? Nursing Forum, 45(1), 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.2009.00161.x
 • Bray, L., Appleton, V. & Sharpe, A. (2019). The information needs of children having clinical procedures in hospital: Will it hurt? Will I feel scared? What can I do to stay calm? Child: Care, Health and Development, 45(5), 737-743. https://doi.org/10.1111/cch.12692
 • Dalley, J. S. & McMurtry, C. M. (2016). Teddy and I Get a Check-Up: A Pilot Educational Intervention Teaching Children Coping Strategies for Managing Procedure-Related Pain and Fear. Pain Research & Management, 1-12. https://doi.org/10.1155/2016/4383967
 • Kristensen, H. N., Sørensen, E. E., Stinson, J. & Thomsen, H. H. (2019). "WE do it together!" An Ethnographic Study of the Alliance Between Child and Hospital Clown During Venipunctures. Journal of Pediatric Nursing, 46, e77-e85. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.03.013
 • Kuo, H.-C., Pan, H.-H., Creedy, D. K. & Tsao, Y. (2018). Distraction-Based Interventions for Children Undergoing Venipuncture Procedures: A Randomized Controlled Study. Clinical Nursing Research, 27(4), 467-482. https://doi.org/10.1177/1054773816686262
 • Ortiz, G. S., O'Connor, T., Carey, J., Vella, A., Paul, A., Rode, D., … OʼConnor, T. (2019). Impact of a Child Life and Music Therapy Procedural Support Intervention on Parental Perception of Their Child's Distress During Intravenous Placement. Pediatric Emergency Care, 35(7), 498-505. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001065
 • Shave, K., Ali, S., Scott, S. D. & Hartling, L. (2018). Procedural pain in children: a qualitative study of caregiver experiences and information needs. BMC Pediatrics, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12887-018-1300-y
 • Taylor, C., Sellick, K. & Greenwood, K. (2011). The influence of adult behaviors on child coping during venipuncture: A sequential analysis. Research in Nursing and Health, 34(2), 116-131. https://doi.org/10.1002/nur.20424

Søkeord ?

"Child, Hospitalized"
​Inpatients -avgrense (valg i limit) til aldersgrupper feks.  Age Groups: Child, Preschool: 2-5 years, Child: 6-12 years
Trust
Uncertainty
Anxiety
Stress
Fear
adapt* OR cope OR coping
psychosocial*
"Intensive Care Units"
Injections
needle*
"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement*
"infant, premature"
premature

kangaroo
nidcap

"Neonatal Intensive Care Nursing"
Neonatal Nursing
Neonatal, Infant
Newborn* OR neonat*


"Nurse Attitude*"
"Nurse-Patient Relation*"
"Nursing Interventions" 

"Parent-Child Relations"
"Parent-Infant Bonding"
"Parent-Infant Relations"
"Patient Attitudes"

Experience*

play
playthings

"Pediatric nursing"
"Pediatric Oncology Nursing"
Premature, Infant
Stress
Venipuncture

 

 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

Boktips

Barn som pårørende

Fagprosedyrer

 • Barn som pårørende 1-4. Lenke

Søk etter forskningsartikler

CINAHL emneord: 

 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.
 • CINAHL subject headings: "Children of Impaired Parents" - MeSH: "Child of Impaired Parents"

Tekstord - søkeord  - eksempler ...

W3 mellom søkeord = ordet må stå i nærhet av hverandre, 0-3 ord kan stå mellom søkeordene, ordene må stå i denne rekkefølgen

 • (child* OR young  OR kid OR kids) W3 parent*
 • (child* OR young  OR kid OR kids) W3 relatives

Eksempler på artikler

Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538

Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004

Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Nettsted

Pårørendeprogrammet. Hvordan ivareta barn og unge? Lenke

Lek

Søkeord ...

 • play 
 • playthings
 • toy  -toys
 • clown (s)
 • ...

Eksempel på søk i CINAHL  barn på sykehus og lek

#

Query

Limiters/Expanders

Results

S1

"child, hospitalized" OR ( TI (child* OR pediatric) AND hospital* )

 

32,420

S2

"play and playthings" OR "play therapy" OR TI play*

 

23,807

S3

S1 AND S2

 

443

S4

S1 AND S2

Limiters - Peer Reviewed;

Language: Danish, English, Norwegian, Swedish;

Published Date: 20070101-
 

182

 

Lenke til søk

 

Eksempel på treff

Albuquerque Soares, V., da Silva, L. F., Gallindo Cursino, E. & Garcia Bezerra Goes, F. (2014). The use of playing by the nursing staff on palliative care for children with cancer. Revista Gaucha de Enfermagem, 35(3), 111-116. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.03.43224

Albuquerque Soares, V., Faria da Silva, L., Mattos do Santos, P. & Bastos Depianti, J. R. (2016). THE IMPORTANCE OF PLAYING FOR HOSPITALIZED CHILDREN WITH CANCER IN PALLIATIVE CARE. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 10(3), 1047-1053. https://doi.org/10.5205/reuol.8702-76273-4-SM.1003201614

Al‐Yateem, N. & Rossiter, R. C. (2017). Unstructured play for anxiety in pediatric inpatient care. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 22(1), n/a-N.PAG. https://doi.org/10.1111/jspn.12166

Anselmo Dantas, F., Medeiros da Nóbrega, V., Acioli Gomes Pimenta, E. & Collet, N. (2016). Use of therapeutic play during intravenous drug administration in children: exploratory study. Online Brazilian Journal of Nursing, 15(3), 454-465. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=118520938&site=ehost-live  

Bambrick, R. L. & Dennis, C. W. (2018). Understanding Therapists' Use of Play with Children with Life-Threatening Conditions: A Qualitative Study. Open Journal of Occupational Therapy (OJOT), 6(2), 1-16. https://doi.org/10.15453/2168-6408.1283

Bastos Depianti, J. R., de Lione Melo, L. & Ribeiro, C. A. (2018). Playing to continue being a child and freeing itself from the confinement of the hospitalization under precaution. Anna Nery School Journal of Nursing / Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 22(2), 1-9. https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2017-0313

Bertoncello Fontes, C. M., Quintana Coral, T. & Ramos Toso, L. A. (2015). THE THERAPEUTIC TOY IN A PEDIATRIC CRITICAL CARE ENVIRONMENT: INTEGRATIVE REVIEW. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 9(8), 8899-8907. https://doi.org/10.5205/reuol.7696-67533-1-SP-1.0908201518

Burns-Nader, S. & Hernandez-Reif, M. (2016). Facilitating play for hospitalized children through child life services. Children's Health Care, 45(1), 1-21. https://doi.org/10.1080/02739615.2014.948161

da Silva, D. O., Nunes Gama, D. O., Batista Pereira, R. & Colombo Camarão, Y. P. H. (2018). THE IMPORTANCE OF PLAY IN THE CONTEXT OF CHILD HOSPITALIZATION. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 12(12), 3484-3491. https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i12a234923p3484-3491-2018

Dal Omo Nicola, G., Barbosa de Freitas, H. M., Calcagno Gomes, G., Gema Santini Costenaro, R., Albertina Nietsche, E. & Ilha, S. (2014). Ludic care for hospitalized children: perspective of family caregivers and nursing staff. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 6(2), 703-715. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2014v6n2p70 3

de Lima, K. Y. N., de Barros, A. G., da Costa, T. D., Pereira Santos, V. E., Fortes Vitor, A. & de Carvalho Lira, A. L. B. (2014). PLAY AS A TOOL IN NURSING CARE FOR HOSPITALIZED CHILDREN. Revista Mineira de Enfermagem, 18(3), 747-751. https://doi.org/10.5935/1415-2762.20140054

de Melo Silva, S. R., Salustino dos Santos, M. C., Marinho da Silva, A., Ferreira, F. Â., deyse de Souza Cabral Freitas, R., Gouveia, M. T., … Alcoforado dos Santos, R. E. (2018). PERCEPTION OF THE HOSPITALIZED CHILD'S COMPANION IN RELATION TO THERAPEUTIC TOYS. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 12(10), 2703-2709. https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i10a236309p2703-2709-2018

de Moura, F. M., Costa Júnior, Á. L., Santos de Araújo Dantas, M., da Cruz Barbosa Araújo, G. & Collete, N. (2014). Playful intervention with chronically-ill children: promoting coping. Revista Gaucha de Enfermagem, 35(2), 86-92. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.02.41822

de Oliveira Silva, M. K. C., Costa Ferraz, L. C., Barbosa de Farias, M., Campos Januário, J. K., Santana Vieira, A. C., de Farias Moreira, R. T. & Leite Lúcio, I. M. (2019). THE USE OF PLAY IN THE PEDIATRIC HOSPITALIZATION SCENARIO. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 13, 132-138. https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.238585 

de Paula, G. K., Bezerra Góes, F. G., Santana da Silva, A. C. S., Medeiros de Moraes, J. R. M., Faria da Silva, L. & da Anunciação Silva, M. (2019). PLAY STRATEGIES IN NURSING CARE FOR THE HOSPITALIZED CHILD. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 13, 157-167. https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.238979

Depianti, J. R. B., da Silva, L. F., Monteiro, A. C. M. & Soares, R. S. (2014). Nursing difficulties in using playfulness to care for a hospitalized child with cancer. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 6(3), 1117-1127. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2014v6n3p1117

Dutra Farias, D., Bärtschi Gabatz, R. I., Pires Terra, A., Ribes Couto, G., Marten Milbrath, V. & Schwartz, E. (2017). HOSPITALIZATION IN THE CHILD'S PERSPECTIVE: AN INTEGRATIVE REVIEW. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 11(2), 703-711 https://doi.org/10.5205/reuol.10263-91568-1-RV.1102201725

Francischinelli, A. G. B., Almeida, F. d. A. & Fernandes, D. M. S. O. (2012). Routine use of therapeutic play in the care of hospitalized children: nurses' perceptions. Acta Paulista de Enfermagem, 25(1), 11-23. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108136248&site=ehost-live   

Gold, K., Grothues, D., Jossberger, H., Gruber, H. & Melter, M. (2014). Parents' Perceptions of Play-Therapeutic Interventions to Improve Coping Strategies of Liver-Transplanted Children: A Qualitative Study. International Journal of Play Therapy, 23(3), 146-160. https://doi.org/10.1037/a0037412

He, H. G., Zhu, L., Chan, S. W. C., Liam, J. L. W., Li, H. C. W., Ko, Saw S., … Wang, W. (2015). Therapeutic play intervention on children's perioperative anxiety, negative emotional manifestation and postoperative pain: a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 71(5), 1032-1043. https://doi.org/10.1111/jan.12608

He, H.-G., Zhu, L., Chan, S. W. C., Klainin-Yobas, P. & Wang, W. (2015). The Effectiveness of Therapeutic Play Intervention in Reducing Perioperative Anxiety, Negative Behaviors, and Postoperative Pain in Children Undergoing Elective Surgery: A Systematic Review. Pain Management Nursing, 16(3), 425-439. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2014.08.011

Hendon, C. & Bohon, L. M. (2008). Hospitalized children's mood differences during play and music therapy. Child: Care, Health & Development, 34(2), 141-144. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105870366&site=ehost-live  

Li, W. H. C., Oi Kwan Chung, J., Ka Yan, H., Ming Chau Kwok, B., Chung, J. O. K., Ho, K. Y. & Kwok, B. M. C. (2016). Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics, 16, 1-9. https://doi.org/10.1186/s12887-016-0570-5

Livesley, J. & Long, T. (2013). Children's experiences as hospital in-patients: Voice, competence and work. Messages for nursing from a critical ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, 50(10), 1292-1303. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.12.005

Lopes Ferreira, M., de Fátima Vasquez Monteiro, M., Leite da Silva, K. V., de Cássia Félix de Almeida, V. & de Oliveira, J. D. (2014). USE OF PLAY IN CHILD CARE HOSPITALIZED: CONTRIBUTIONS TO PEDIATRIC NURSING. Ciencia, Cuidado e Saude, 13(2), 350-356. https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v13i2.20596

Mohammadi, A., Mehraban, A. H. & Damavandi, S. A. (2017). Effect of Play-based Occupational Therapy on Symptoms of Hospitalized Children with Cancer: A Single-subject Study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 4(2), 168-172. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_13_17

Paladino, C. M., de Carvalho, R. & de Amorim Almeida, F. (2014). Therapeutic play in preparing for surgery: behavior of preschool children during the perioperative period. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(3), 423-429. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000300006

Potasz, C., Varela, M. J. V. D., Carvalho, L. C. D., Prado, L. F. D. & Prado, G. F. D. (2013). Effect of play activities on hospitalized children's stress: a randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(1), 71-79. https://doi.org/10.3109/11038128.2012.729087

Soares da Silva, J. R. (2016). Using Therapeutic Toys to Facilitate Venipuncture Procedure in Preschool Children. Pediatric Nursing, 42(2), 61-68. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114664997&site=ehost-live  

Teksoz, E., Bilgin, I., Madzwamuse, S. E. & Oscakci, A. F. (2017). The impact of a creative play intervention on satisfaction with nursing care: A mixed-methods study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 22(1), n/a-N.PAG. https://doi.org/10.1111/jspn.12169

Tobias da Silva, S. G., Santos, M. A., de Freitas Floriano, C. M., Buchhorn Cintra Damião, E., de Campos, F. V. & Rossato, L. M. (2017). Influence of Therapeutic Play on the anxiety of hospitalized school-age children: Clinical trial. Revista Brasileira de Enfermagem, 70(6), 1244-1249. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0353

 

Premature - Nyfødte

Søk etter forskningsartikler

CINAHL

Søkeord ...

"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement* OR interact* OR relation*

kangaroo
nidcap

"infant, premature"
premature

"Neonatal, Infant"
Newborn* OR neonat*

"Intensive Care Units, Neonatal"
NICU

...

SveMed+

 •  "Neonatal Nursing" OR "Intensive Care Units, Neonatal" OR  "Infant, Premature"  - limit peer reveiw- Lenke
Eksempeler på artikler ...