Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Lover, forskrifter og etiske retningslinjer

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket

Søk i ORIA for å finne bøker

Tips - ta en hyllevandring i bibliotek - se aktuelle hylleplasseringer:

Flere

 • Ruud, A. K. (2011). Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. Oppslag i ORIA

"Point-of-care" Kliniske - kunnskapsbaserte oppslagsverk

Bla i emner

Retningslinjer, prosedyrer

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser/nettsteder for søk:

 • Cochrane library
 • Joanna Briggs Institute
 • Nasjonale sentre som Folkehelseinstituttet
 • Oversikter kan også finnes via søk i CINAHL og MEDLINE - avgrens søket til oversikter feks AND TI review* OR TI meta* - eller via limit - valg fra Clinical queries

Eksempler

 • Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic reviews.  https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub4
 • Bice, A. A. & Wyatt, T. H. (2017). Holistic Comfort Interventions for Pediatric Nursing Procedures: A Systematic Review. Journal of Holistic Nursing, 35(3), 280-295. https://doi.org/10.1177/0898010116660397
 • Kusi Amponsah, A., Björn, A., Bam, V. & Axelin, A. (2019). The Effect of Educational Strategies Targeted for Nurses on Pain Assessment and Management in Children: An Integrative Review. Pain Management Nursing, 20(6), 604-613. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.03.005
 • Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185
 • Woragidpoonpol, P., Yenbut, J., Picheansathian, W. & Klunklin, P. (2013). Effectiveness of non-pharmacological interventions in relieving children's postoperative pain: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 11(10), 117-156. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2013-926

Søk etter fag- og forskningsartikler i Svemed (Nordiske artikler)

Start søk i Svemed+ (OBS databasen er ikke oppdatert etter 2019)

Svemed+ bruker de medisinske emneordene fra MeSH - noen aktuelle søkeord kan være

 • Barn på sykehus: "Child, Hospitalized"
 • Nyfødte: "Infant, Newborn"
 • Prematurt spedbarn: "Infant, Premature" se også Premature fødsel: "Premature Birth"
 • Du kan finne flere via søk i mesh.uia.no- eller søke med norske ord i Svemed+

Eksempler på søk

Søk etter forskningsartikler i CINAHL (EBSCOhost)

Start søk i CINAHL (via EBSCOhost) 

Forslag til søkeord nedenfor 

Merk: feltkode MH foran søkeord = søk på CINAHL emneord. MM foran søkeord = søk på CINAHL emneord, der dette emnet er hovedfokus i artikkelen. Settes ikke feltkode foran søkeordene søkes det både fra ord i tittel, sammendrag, eller ord fra emneord) 

Via EBSCOhost finner du også databasen MEDLINE

Artikler - eksempler - barn på sykehus - prosedyrer - smerter - opplevelser - mestring ...

Fra søk i CINAHL (EBSCOhost)

Søkeord ...

 • child OR children OR pediatric
 • Inpatients
 • "Child, Hospitalized"
 • child* AND (hospital* OR inpatient*)
 • Venipuncture* OR Injection* OR Needles OR needle
 • procedure* OR procedural*
 • pain
 • fear OR anxiety OR worry OR worrying OR scared OR scaring ...
 • play* OR drawing* OR painting* OR relaxation* OR distraction* OR Psychological*
 • Nonpharmac* OR Non-pharmal*  OR "Non pharmac*" OR "non medical*"
 • "Patient Attitudes" OR experience* OR perception* OR "Patient Satisfaction" - attitude* OR perception* OR experience*
 • cope OR coping OR adapt* OR salutogen* OR empower*
 • psychosocial
 • Eksempel på søk på CINAHL emneord, avgrenset til psykososiale faktorer: (MH "Child, Hospitalized/PF")  - limit: Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish Lenke til søk
 • Eksempel på søk i CINAHL - ord fra tittelTI ((child OR children) AND (Procedur* OR needle OR needles OR venipuncture*))

Eksempler på artikler funnet

 • Pelander, T., & Leino-Kilpi, H. (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00770.x
 • Söderbäck, M. (2013). Young (3–5 year-old) children’s ways of engagement in care procedures involving venepuncture. Journal of Research in Nursing, 18(7), 636–648. https://doi.org/10.1177/1744987111434191
 • Karlsson, K., Dalheim Englund, A.-C., Enskär, K., Nyström, M., & Rydström, I. (2016). Experiencing Support During Needle-Related Medical Procedures: A Hermeneutic Study With Young Children (3–7 Years). Journal of Pediatric Nursing, 31(6), 667–677. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.06.004
 • Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063
 • Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097
 • Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185
 • Ford, K. (2011). ‘I didn’t really like it, but it sounded exciting’: Admission to hospital for surgery from the perspectives of children. Journal of Child Health Care, 15(4), 250–260. https://doi.org/10.1177/1367493511420185
 • Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637
 • Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL

og flere ... procedure*

 • Ueki, S., Yamagami, Y., & Makimoto, K. (2019). Effectiveness of vibratory stimulation on needle-related procedural pain in children: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports, 17(7), 1428–1463. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003890
 • Olmstead, D. L., Scott, S. D., Mayan, M., Koop, P. M., & Reid, K. (2014). Influences shaping nurses’ use of distraction for children’s procedural pain. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 19(2), 162–171. https://doi.org/10.1111/jspn.12067
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), Cd005179. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub3
 • Wieland, L. S. (2019). Psychological Interventions for Needle-Related Procedural Pain and Distress in Children and Adolescents: Summary of a Cochrane Review. Explore: The Journal of Science & Healing, 15(1), 74–75. https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.10.014
 • Karakaya, A., & Gözen, D. (2016). The Effect of Distraction on Pain Level Felt by School-age Children During Venipuncture Procedure—Randomized Controlled Trial. Pain Management Nursing, 17(1), 47–53. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.08.005
  Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL
 • Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. Fulltekst via ProQuest
 • Ives M, & Melrose S. (2010). Immunizing children who fear and resist needles: is it a problem for nurses? Nursing Forum, 45(1), 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.2009.00161.x
 • Bray, L., Appleton, V. & Sharpe, A. (2019). The information needs of children having clinical procedures in hospital: Will it hurt? Will I feel scared? What can I do to stay calm? Child: Care, Health and Development, 45(5), 737-743. https://doi.org/10.1111/cch.12692
 • Dalley, J. S. & McMurtry, C. M. (2016). Teddy and I Get a Check-Up: A Pilot Educational Intervention Teaching Children Coping Strategies for Managing Procedure-Related Pain and Fear. Pain Research & Management, 1-12. https://doi.org/10.1155/2016/4383967
 • Kristensen, H. N., Sørensen, E. E., Stinson, J. & Thomsen, H. H. (2019). "WE do it together!" An Ethnographic Study of the Alliance Between Child and Hospital Clown During Venipunctures. Journal of Pediatric Nursing, 46, e77-e85. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.03.013
 • Kuo, H.-C., Pan, H.-H., Creedy, D. K. & Tsao, Y. (2018). Distraction-Based Interventions for Children Undergoing Venipuncture Procedures: A Randomized Controlled Study. Clinical Nursing Research, 27(4), 467-482. https://doi.org/10.1177/1054773816686262
 • Ortiz, G. S., O'Connor, T., Carey, J., Vella, A., Paul, A., Rode, D., … OʼConnor, T. (2019). Impact of a Child Life and Music Therapy Procedural Support Intervention on Parental Perception of Their Child's Distress During Intravenous Placement. Pediatric Emergency Care, 35(7), 498-505. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001065
 • Shave, K., Ali, S., Scott, S. D. & Hartling, L. (2018). Procedural pain in children: a qualitative study of caregiver experiences and information needs. BMC Pediatrics, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12887-018-1300-y
 • Taylor, C., Sellick, K. & Greenwood, K. (2011). The influence of adult behaviors on child coping during venipuncture: A sequential analysis. Research in Nursing and Health, 34(2), 116-131. https://doi.org/10.1002/nur.20424

Søkeord ?

"Child, Hospitalized"
​Inpatients*

"Intensive Care Units"

Trust
Uncertainty
Anxiety
Stress
Fear
adapt* OR cope OR coping
psychosocial*

 

Experience*

play
playthings

 

Stress
Venipuncture

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement*

kangaroo
nidcap

"Neonatal Intensive Care Nursing"
Neonatal Nursing
Neonatal, Infant
Newborn* OR neonat*

"Premature, Infant"

"infant, premature"
premature

 

"Pediatric nursing"
"Pediatric Oncology Nursing"

"Nurse Attitude*"
"Nurse-Patient Relation*"
"Nursing Interventions" 
"Parent-Child Relations"
"Parent-Infant Bonding"
"Parent-Infant Relations"
"Patient Attitudes"
 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

Boktips

Barn som pårørende

Fagprosedyrer

 • Barn som pårørende 1-4. Lenke

Søk etter forskningsartikler

CINAHL emneord: 

 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.
 • CINAHL subject headings: "Children of Impaired Parents" - MeSH: "Child of Impaired Parents"

Tekstord - søkeord  - eksempler ...

W3 mellom søkeord = ordet må stå i nærhet av hverandre, 0-3 ord kan stå mellom søkeordene, ordene må stå i denne rekkefølgen

 • (child* OR young  OR kid OR kids) W3 parent*
 • (child* OR young  OR kid OR kids) W3 relatives

Eksempler på artikler

Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538

Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004

Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Nettsted

Pårørendeprogrammet. Hvordan ivareta barn og unge? Lenke

Lek

Søkeord ...

 • play ; playthings ; toy  toys ; clown (s) ...
 • anxiety ; fear ; stress ; cope ; coping ; adapt* ... Uncertainty ; trust; 
 • preoperativ*  ; pre-operativ* ; procedure* ; needle*  ; Venipuncture*  ; "medical procedur*" 
 • pain*

Eksempel på søk i CINAHL  barn på sykehus og lek

#

Query

Limiters/ Expanders

Results

S1

"child, hospitalized" OR ( TI (child* OR pediatric) AND hospital* )

 

32,420

S2

"play and playthings" OR "play therapy" OR TI play*

 

23,807

S3

S1 AND S2

 

443

S4

S1 AND S2

Limiters - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20070101-
 

182

 

Lenke til søk

 

Nytt eksempel  søk - her på søk med ord i i tittel, se TI foran søkeord som må forekomme i artikkelens tittel, limit år 2012- og språk:

 • Play AND TI (child* OR pediatric* OR kid OR kids OR toddler* OR schoolchild*) AND TI (needle* OR procedure* OR Venipuncture*) 
 • LInk til treff i CINAHL

Eksempel på artikler - legg merke til ord som kan brukes i ditt eget søk!

Kyriakidis, I., Tsamagou, E. & Magos, K. (2021). Play and medical play in teaching pre-school children to cope with medical procedures involving needles: A systematic review. Journal of Paediatrics and Child Health, 57(4), 491-499. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpc.15442 
 

Albuquerque Soares, V., da Silva, L. F., Gallindo Cursino, E. & Garcia Bezerra Goes, F. (2014). The use of playing by the nursing staff on palliative care for children with cancer. Revista Gaucha de Enfermagem, 35(3), 111-116. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.03.43224

Albuquerque Soares, V., Faria da Silva, L., Mattos do Santos, P. & Bastos Depianti, J. R. (2016). THE IMPORTANCE OF PLAYING FOR HOSPITALIZED CHILDREN WITH CANCER IN PALLIATIVE CARE. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 10(3), 1047-1053. https://doi.org/10.5205/reuol.8702-76273-4-SM.1003201614

Al‐Yateem, N. & Rossiter, R. C. (2017). Unstructured play for anxiety in pediatric inpatient care. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 22(1), n/a-N.PAG. https://doi.org/10.1111/jspn.12166

Anselmo Dantas, F., Medeiros da Nóbrega, V., Acioli Gomes Pimenta, E. & Collet, N. (2016). Use of therapeutic play during intravenous drug administration in children: exploratory study. Online Brazilian Journal of Nursing, 15(3), 454-465. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=118520938&site=ehost-live  

Bambrick, R. L. & Dennis, C. W. (2018). Understanding Therapists' Use of Play with Children with Life-Threatening Conditions: A Qualitative Study. Open Journal of Occupational Therapy (OJOT), 6(2), 1-16. https://doi.org/10.15453/2168-6408.1283

Bastos Depianti, J. R., de Lione Melo, L. & Ribeiro, C. A. (2018). Playing to continue being a child and freeing itself from the confinement of the hospitalization under precaution. Anna Nery School Journal of Nursing / Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 22(2), 1-9. https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2017-0313

Bertoncello Fontes, C. M., Quintana Coral, T. & Ramos Toso, L. A. (2015). THE THERAPEUTIC TOY IN A PEDIATRIC CRITICAL CARE ENVIRONMENT: INTEGRATIVE REVIEW. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 9(8), 8899-8907. https://doi.org/10.5205/reuol.7696-67533-1-SP-1.0908201518

Burns-Nader, S. & Hernandez-Reif, M. (2016). Facilitating play for hospitalized children through child life services. Children's Health Care, 45(1), 1-21. https://doi.org/10.1080/02739615.2014.948161

da Silva, D. O., Nunes Gama, D. O., Batista Pereira, R. & Colombo Camarão, Y. P. H. (2018). THE IMPORTANCE OF PLAY IN THE CONTEXT OF CHILD HOSPITALIZATION. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 12(12), 3484-3491. https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i12a234923p3484-3491-2018

Dal Omo Nicola, G., Barbosa de Freitas, H. M., Calcagno Gomes, G., Gema Santini Costenaro, R., Albertina Nietsche, E. & Ilha, S. (2014). Ludic care for hospitalized children: perspective of family caregivers and nursing staff. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 6(2), 703-715. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2014v6n2p70 3

de Lima, K. Y. N., de Barros, A. G., da Costa, T. D., Pereira Santos, V. E., Fortes Vitor, A. & de Carvalho Lira, A. L. B. (2014). PLAY AS A TOOL IN NURSING CARE FOR HOSPITALIZED CHILDREN. Revista Mineira de Enfermagem, 18(3), 747-751. https://doi.org/10.5935/1415-2762.20140054

de Melo Silva, S. R., Salustino dos Santos, M. C., Marinho da Silva, A., Ferreira, F. Â., deyse de Souza Cabral Freitas, R., Gouveia, M. T., … Alcoforado dos Santos, R. E. (2018). PERCEPTION OF THE HOSPITALIZED CHILD'S COMPANION IN RELATION TO THERAPEUTIC TOYS. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 12(10), 2703-2709. https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i10a236309p2703-2709-2018

de Moura, F. M., Costa Júnior, Á. L., Santos de Araújo Dantas, M., da Cruz Barbosa Araújo, G. & Collete, N. (2014). Playful intervention with chronically-ill children: promoting coping. Revista Gaucha de Enfermagem, 35(2), 86-92. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.02.41822

de Oliveira Silva, M. K. C., Costa Ferraz, L. C., Barbosa de Farias, M., Campos Januário, J. K., Santana Vieira, A. C., de Farias Moreira, R. T. & Leite Lúcio, I. M. (2019). THE USE OF PLAY IN THE PEDIATRIC HOSPITALIZATION SCENARIO. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 13, 132-138. https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.238585 

de Paula, G. K., Bezerra Góes, F. G., Santana da Silva, A. C. S., Medeiros de Moraes, J. R. M., Faria da Silva, L. & da Anunciação Silva, M. (2019). PLAY STRATEGIES IN NURSING CARE FOR THE HOSPITALIZED CHILD. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 13, 157-167. https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.238979

Depianti, J. R. B., da Silva, L. F., Monteiro, A. C. M. & Soares, R. S. (2014). Nursing difficulties in using playfulness to care for a hospitalized child with cancer. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 6(3), 1117-1127. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2014v6n3p1117

Dutra Farias, D., Bärtschi Gabatz, R. I., Pires Terra, A., Ribes Couto, G., Marten Milbrath, V. & Schwartz, E. (2017). HOSPITALIZATION IN THE CHILD'S PERSPECTIVE: AN INTEGRATIVE REVIEW. Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 11(2), 703-711 https://doi.org/10.5205/reuol.10263-91568-1-RV.1102201725

Francischinelli, A. G. B., Almeida, F. d. A. & Fernandes, D. M. S. O. (2012). Routine use of therapeutic play in the care of hospitalized children: nurses' perceptions. Acta Paulista de Enfermagem, 25(1), 11-23. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108136248&site=ehost-live   

Gold, K., Grothues, D., Jossberger, H., Gruber, H. & Melter, M. (2014). Parents' Perceptions of Play-Therapeutic Interventions to Improve Coping Strategies of Liver-Transplanted Children: A Qualitative Study. International Journal of Play Therapy, 23(3), 146-160. https://doi.org/10.1037/a0037412

He, H. G., Zhu, L., Chan, S. W. C., Liam, J. L. W., Li, H. C. W., Ko, Saw S., … Wang, W. (2015). Therapeutic play intervention on children's perioperative anxiety, negative emotional manifestation and postoperative pain: a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 71(5), 1032-1043. https://doi.org/10.1111/jan.12608

He, H.-G., Zhu, L., Chan, S. W. C., Klainin-Yobas, P. & Wang, W. (2015). The Effectiveness of Therapeutic Play Intervention in Reducing Perioperative Anxiety, Negative Behaviors, and Postoperative Pain in Children Undergoing Elective Surgery: A Systematic Review. Pain Management Nursing, 16(3), 425-439. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2014.08.011

Hendon, C. & Bohon, L. M. (2008). Hospitalized children's mood differences during play and music therapy. Child: Care, Health & Development, 34(2), 141-144. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105870366&site=ehost-live  

Li, W. H. C., Oi Kwan Chung, J., Ka Yan, H., Ming Chau Kwok, B., Chung, J. O. K., Ho, K. Y. & Kwok, B. M. C. (2016). Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics, 16, 1-9. https://doi.org/10.1186/s12887-016-0570-5

Livesley, J. & Long, T. (2013). Children's experiences as hospital in-patients: Voice, competence and work. Messages for nursing from a critical ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, 50(10), 1292-1303. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.12.005

Lopes Ferreira, M., de Fátima Vasquez Monteiro, M., Leite da Silva, K. V., de Cássia Félix de Almeida, V. & de Oliveira, J. D. (2014). USE OF PLAY IN CHILD CARE HOSPITALIZED: CONTRIBUTIONS TO PEDIATRIC NURSING. Ciencia, Cuidado e Saude, 13(2), 350-356. https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v13i2.20596

Mohammadi, A., Mehraban, A. H. & Damavandi, S. A. (2017). Effect of Play-based Occupational Therapy on Symptoms of Hospitalized Children with Cancer: A Single-subject Study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 4(2), 168-172. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_13_17

Paladino, C. M., de Carvalho, R. & de Amorim Almeida, F. (2014). Therapeutic play in preparing for surgery: behavior of preschool children during the perioperative period. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(3), 423-429. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000300006

Potasz, C., Varela, M. J. V. D., Carvalho, L. C. D., Prado, L. F. D. & Prado, G. F. D. (2013). Effect of play activities on hospitalized children's stress: a randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(1), 71-79. https://doi.org/10.3109/11038128.2012.729087

Soares da Silva, J. R. (2016). Using Therapeutic Toys to Facilitate Venipuncture Procedure in Preschool Children. Pediatric Nursing, 42(2), 61-68. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114664997&site=ehost-live  

Teksoz, E., Bilgin, I., Madzwamuse, S. E. & Oscakci, A. F. (2017). The impact of a creative play intervention on satisfaction with nursing care: A mixed-methods study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 22(1), n/a-N.PAG. https://doi.org/10.1111/jspn.12169

Tobias da Silva, S. G., Santos, M. A., de Freitas Floriano, C. M., Buchhorn Cintra Damião, E., de Campos, F. V. & Rossato, L. M. (2017). Influence of Therapeutic Play on the anxiety of hospitalized school-age children: Clinical trial. Revista Brasileira de Enfermagem, 70(6), 1244-1249. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0353

 

Premature - Nyfødte

Søk etter forskningsartikler

CINAHL

Søkeord ...

"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement* OR interact* OR relation*

kangaroo
nidcap

"infant, premature"
premature

"Neonatal, Infant"
Newborn* OR neonat*

"Intensive Care Units, Neonatal"
NICU

...

SveMed+

 •  "Neonatal Nursing" OR "Intensive Care Units, Neonatal" OR  "Infant, Premature"  - limit peer reveiw- Lenke
Eksempeler på artikler ...

 

Barn med kreftsykdommer