Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket - søk i ORIA

Søk i ORIA

Flere titler

Bergland, Å. (2016). Trivsel og mistrivsel hos eldre mennesker. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 127-145). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Verdighetsgarantiforskriften. (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426

Oppsummert forskning

Artikler om eldre publisert i de nordiske sykeleietidsskriftene

Søk etter forskningsartikler i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost databasevert

Søkeord

Emneord eldre:  MH Aged+

Tekstord:  (ord fra tittel - sammendrag) eldre: (old OR older OR oldest) N2 (adult* OR age OR aged OR ages OR patient* OR people* OR person* OR women OR woman OR female* OR male OR male) OR elder* 

Flere søkeord ...

"frail elderly"
geriatrics
"gerontologic care"
"gerontologic nursing"
"health services for the aged"
"home health care"
"community health services"
"long term care"
"nursing homes"
"nursing home"
"nursing home patient"
"nursing home patient"
 "aged, hospitalized"
aging
"geriatric assessment"
"functional status"
"quality of life"
"self care"
"accidental falls"
"health status"
"activities of daily living"
"nursing care"

Søk i CINAHL - på aldersgruppen eldre

(((old OR older OR oldest) N2 (age OR aged OR ages OR OR adult* OR patient* OR people* OR person* OR women* OR woman* OR female* OR male OR males)) OR MH aged+ OR elder*)

Legg eventuelt til søkeord for din problemstilling.

Lenke til søk

Aktuelle bøker