Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Eldreomsorg Tips litteratur

“Omsorgsbiblioteket er et nettbasert bibliotek hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert slik at kunnskapen blir tilgjengelig for dem som trenger den” Les mer

Gå til Omsorgsbiblioteket

Eksempel på søk CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

TI = ord fra tittel

TI (loneliness OR isolation* OR "social connect*" OR "social network") AND TI (home* NOT "nursing home*") AND TI (aged OR old OR older OR oldest OR elder*) link til treff

Eldre ensomhet norge: TI (loneliness OR isolation) AND TI (elder* OR geriatri* OR old OR older OR oldest) AND (norway OR norwegian)  link:

Sykepleien.no

link

 

 

Eksempler artikler- kjente kilder, søk de opp i ORIA og eller Google Scholar

Tomstad, S., Sundsli, K., Sævareid, H. I., & Söderhamn, U. (2021). Loneliness Among Older Home-Dwelling Persons: A Challenge for Home Care Nurses. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14, 435–445. https://doi.org/10.2147/JMDH.S298548

Aunsmo, R. H., Langballe, E. M., Hansen, T., Selbæk, G., & Strand, B. H. (2023). Time trends in loneliness from 1984 to 2019 among 27,032 older adults in Norway: A HUNT study. Preventive Medicine, 175, 107659. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107659

Hauge, S., & Kirkevold, M. (2010). Older Norwegians’ understanding of loneliness. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 5(1), 1–7. https://doi.org/10.3402/qhw.v5i1.4654

Tomstad S, Dale B, Sundsli K, Sævareid HI, Söderhamn U. Who often feels lonely? A cross-sectional study about loneliness and its related factors among older home-dwelling people. International Journal of Older People Nursing. 2017;12(4)


Birkeland, A. (2013). Eldre, ensomhet og hjemmesykepleie. Sykepleien Forskning, (2), 116-122. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0049 
    
 


Masteroppgaver, søk i ORIA og eller Google Scholar

Hansen, S. K. Forebyggende hjemmebesøk til eldre som bor alene - En kvalitativ studie om eldre som bor alene og deres opplevelse av forebyggende hjemmebesøk. [Masteroppgave, Universitet i Sørøst-Norge]. https://hdl.handle.net/11250/2831641
    
Finner også rapporter via Google, Google Scholar

Førland, O. & Skumsnes, R. (2017). Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap. Senter for omsorgsforskning. http://hdl.handle.net/11250/2476696
    
 

Aktuelle bøker