Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Oppslagsverk

Lode, K (2016). Mestring. I Knutstad, U. & Heggestad, A. K. T. (Red.). (2016). Sykepleieboken : 2 : Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (4.utg. utg., s. 40-55). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Glinsvad, B. (2014). Mestringsteorier i sygeplejen. I K. Frederiksen & B. Glinsvad (Red.), Fag : grundbog i sygepleje (s. 219-237). København: Munksgaard. Oppslag i ORIA

Aktuell litteratur

Flere titler

 • Drageset, S., Ellingsen, S. & Haugan, G. (2017). Å mestre livet ved alvorlig sykdom. Antonovskys helseteori som guide til helsefremming i sykehus. Nordisk sygeplejeforskning, 7(4), 294-302. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-04-03
 • Glinsvad, B. (2014). Mestringsteorier i sygeplejen. I K. Frederiksen & B. Glinsvad (Red.), Fag : grundbog i sygepleje (s. 219-237). København: Munksgaard. Oppslag i ORIA
 • Harris, A. & Ursin, H. (2018). Stress og mestring i et helsefremmende perspektiv. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. . Søk i ORIA
 • Lode, K (2016). Mestring. I Knutstad, U. & Heggestad, A. K. T. (Red.). (2016). Sykepleieboken : 2 : Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (4.utg. utg., s. 40-55). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA
 • Langeland, E. (2012). Betydningen av den salutogene modell for sykepleie. Klinisk Sygepleje, 26(02), 38-48. Idunn.no 
 • Ahlström, G., & Hansson, B. (2000). A model for supporting the patient`s coping with chronic illness. Vård i Norden, 20(3), 34-8. http://dx.doi.org/10.1177/010740830002000308 
 • Håkonsen, K. M. (1999). Mestring og relasjon : psykologi med eksempler fra sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget.  E-versjon Nasjonalbiblioteket
 • Tveiten, S. (2018). Empowerment og veiledning. Sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  Søk i ORIA

Søkeord artikkelsøk

 • "Adaptation, Psychological"
 • Cope
 • Coping
 • empowerment
 • Self Efficacy
 • Self-Efficacy

Kronisk syke

Se emnesiden Kronisk syke