Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Helsesykepleie. Litteraturtips

Helsedirektoratet (2017, oppdatert 2022).  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinjeLink

Bøker i biblioteket,

søk i ORIA

Hyllevandring i biblioteket

150 Psykologiske emner

155 Utviklingspsykologi

155.4 Barnepsykologi

300 Sosiologi, samfunnsvitenskap

300.72 Forskningsmetoder, samfunnsvitenskap

362 Helsetjenester

362.12 Helsetjenste; Poliklinisk behandling, kommunale helsetjenester, helsesentre, helsestasjoner

362.173 - helsetjenester - sykepleietjenester. Helsesykepleie. Se også 610.73

362.2 Psykisk helsevern

362.2083 Ungdom, psykisk helse

362.7 Barnevern, Omsorssvikt. Barn - Sosial velferd

371.71 Elevers helse

371.712 Skolehelsetjeneste

610 Medisin. Helse. Sykepleie

610.72 Forskningsmetoder, medisin, se også 610.73072 Forskningsmetoder, sykepleie

610.73 Sykepleie - se også 362.173

610.7301 Sykepleie-teori

610.730699 Sykepleier - pasientrelasjoner, pasientundervisning, kommunikasjon

613 Helsefremmende arbeid

613.0433 Helsefremmende arbeid, barn og unge 

613.2 Kosthold

613.7 Fysisk aktivitet

616 Sykdomslære

618.92 Pediatri, barnesykepleie

808.066 Oppgaveskriving

Bestille dokument (bøker og artikler)

Bøker og artikler via ORIA. Les mer

 

Weum, M., Bragstad, L. K. & Glavin, K. (2017). Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder. Sykepleien Forskning, (64242), e-64242. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.64242

 

Søk artikler om ...

Koble til UiA med eduVPN før du starter søk. Les mer

Søk Artikler, databaser og nettsteder, eksempeler på søk:

ORIA, avansert søk, materialtype, artikler og fagfellevurderte, siste 20 år

Idunn.no

Sykepleien.no

Google Scholar

CINAHL & MEDLINE: se nedenfor eksempler og film

 

Eksempel på søk CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost): 

Søkeord

Helsesykepleiere,  Skolehelsetjeneste, skolesykepleier: Emneord som brukes i databasene

MeSH (Medical Subject headings). "Nurses, Public Health" - "School Health Services" - "School Nursing" 

CINAHL Subject headings: "Community Health Nursing" - "School Nursing"  - "School Health Services"

Søk også med ord fra forfatters tekst, eksempel brukes ofte frasen child health nurse, eller child healthcare nurse

 

Samlet til et søk, koble ev sammen med ord for annet element, se nedenfor søk der AND ord for norge er lagt til 

("Nurse*, Public Health" OR "Community Health* Nurs*" OR "public health* nurs*" OR "School Nurs*" OR "School Health* Service*" OR "school health* nurs*" OR "Child* health* nurse*" OR "child health service*" OR "Child Health* Center*")  link 

 

Helsesykepleie/helsestasjon, skolehelsetjeneste AND Norge: Eksempel på søk CINAHL & MEDLINE:

 

("Nurse*, Public Health" OR "Community Health* Nurs*" OR "public health* nurs*" OR "School Nurs*" OR "School Health* Service*" OR "school health* nurs*" OR "Child* health* nurse*" OR "child health service*") AND (norway OR norwegian)  link til treff

 

Helsestasjon..

"Child Health Services" helsetjensester for barn
"Maternal-Child Health Centers" - Sentre som gir tilbud om helsetjenester til mor og barn.
"Maternal-Child Health Services" Helseprogrammer med formål å sørge for helse- og sosialtjenester for mor og barn.

Link til søk CINAHL&MEDLINE: ("Maternal-Child Health Center*" OR "Child Health Service*" OR "Maternal-Child Health Service") AND (norway OR norwegian) treff

 

Skolen...

"School nursing"
Scope note MeSH: A nursing specialty concerned with health and nursing care given to primary and secondary school students by a registered nurse.

"School Health Services"
Scope note MeSH: Forebyggende helsetjenester for skoleelever, omfatter ikke høyskole- og universitetsstudenter.

Link til søk CINAHL & MEDLINE: ("School nurs*" OR "School Health Service*") AND (norway OR norwegian)  treff

 

Databaser:

 

Eksempel på søk

Se mer om søk i baser via EBSCOhost. Gå til guiden

PsykTestBarn. Søk etter tester og kartleggingsverkøy https://psyktestbarn.r-bup.no/no

Se mer bibliotekets fagside helse

Søkeord

questionnaire* OR survey* OR self-report*

instrument* 

scale*

screen*

tool

assement

measuring

measurement

Psychometric*

 

PROM søkeord ...

HR-pro OR HRPRO OR hrqol OR ql OR qol OR "quality of life" OR "health index*" OR "health indices" OR "health profile*" OR "health status"

OR ((patient* OR self OR child* OR parent* OR carer* OR caregiver* OR proxy) N2 (apprais* OR report* OR self OR rating* OR rated OR assess*))

Se Fhi.no https://www.fhi.no/ku/brukererfaringer/sporreskjemabanken/

Måleegenskaper: reliabil* OR valid* OR "Sensitivity and Specificity" OR "Predictive Value of Tests" OR "Reproducibility of Results"

 

Søk i Google Scholar, eksempel

Søk i ORIA, eksempel

Hege Therese Størksen m.fl.: Søvnvansker hos barn: Ny metode kan hjelpe, Sykepleien 18.03.2022

Filip Drozd m.fl.: An overview of reviews for preventing and treating sleep problems in infants. Acta Paediatrica 2022

Xiaojing Peng m.fl.: Cosleeping and sleep problems in children: a systematic review and meta-analysis, Sleep and Biological Rhythms 2019. Sammendrag.